Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Участь в конференціях, тези

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

   Традиційно кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації бере активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених.

    Основна мета проведення конференції –  це обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики та фізики,Безымянный енергетики, а також майбутніх фахівців із безпеки інформації.

    Кафедра організує роботу секцій: теорія та практика технічного захисту інформації.


В програмному комітеті конференції взяли участь співробітники кафедри:

 

 1. Мачуський Євгеній Андрійович, д.т.н., професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 2. Луценко Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 3. Кущ Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 4. Прогонов Дмитро Олександрович, асистент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 5. Корнієнко Олександр Олегович, аспірант кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 6. Маєвський Євген Германович, аспірант кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації

 

Тези доповідей :

 

 1. Побудова комплексної системи охорони периметра стратегічного об’єкту
  А. М. Лузан, В. М. Степаненко
 2. Підвищення якості зображень засобів відеонагляду      В. М. Луценко, В. Є. Мілевський
 3.   Ємнісна система виявлення порушника для внутрішньої охорони    Д. В. Латиш, О. Д. Василенко
 4.   Радіопроменева система з розширеною зоною виявлення   М. Ю. Власенко, О. Д. Василенко
 5. Модернізація ПІЧ-однопроменевих систем виявлення       Я. Ю. Власенко, О. Д. Василенко
 6. Протидія роботі безпілотних літальних апаратів за допомогою високоенергети-чних електромагнітних імпульсів    О. О. Попов, О. Д. Василенко
 7. Оцінка потужності сигналу для моніторингу живих об’єктів за перешкодами   Т. Г. Старушенко, О. Д. Василенко
 8. Підвищення ефективності екранування за рахунок застосування складних екрануючих конструкцій      А. П. Гарбар, В. М. Луценко
 9. Оценка возможности перехвата побочных электромагнитных излучений клавиатуры компьютера     Т. Ю. Закандаев, В. М. Степаненко
 10. Пошук прихованого відеоспостереження в приміщенні Т. Г. Дуброва, О. Д. Василенко
 11. Захищенність поляризаційно модульованих сигналів  Я. В. Савченко, М. О. Медвідь
 12.   Екрануючі властивості будівельних конструкцій офісних приміщень О. С. Павлюченко, М. О. Медвідь
 13. Обробка адитивної суміші функцій уолша шостої діади, білого гаусівського шуму та гармонічної завади нейроподібною мережею зустрічного розповсюдження  А. М. Богуцький, С. М. Кущ
 14.   Виділення сигналів з адитивної суміші сигналу та імпульсної завади нейронною мережею хопфілда  М. А. Бука, С. М. Кущ
 15. Дослідження впливу зміни параметрів шуму на відношення сигнал-шум  М. А. Бука, С. М. Кущ
 16. Оцінка розбірливості мови на основі формантно-модуляційного методу  М. В. Вітер, С. М. Кущ
 17. Сравнительный анализ генераторов хаотических колебаний  О. С. Шишкин, С. Н. Кущ
 18. Управління параметрами вихідних сигналів генераторів хаотичних коливань  А. Ю. Трунов, С. М. Кущ
 19.   Виявлення стеганограм з даними, вбудованими в області перетворення цифрових зображень, з використанням моделей просторової кореляції  А. В. Дорошенко, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 20. Використання метрик якості цифрових зображень для виявлення стеганограм,
  створених на основі комплексних методів приховування повідомлень 
   В. О. Голубничий, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 21. Ефективність стиснення стеганограм з даними, вбудованими в області перетво-рення цифрового зображення М. О. Чіпак, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 22. Ефективність SPAM-моделі для розпізнавання факту використання двоступеневих методів вбудовування стегоданих в цифрові зображення Д. О. Панічева, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 23. Медіанна, адаптивно-медіанна та двомірна вінеровська фільтрація стеганогра  К. В. Черепахова, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 24. Вейвлет-аналіз стеганограм  К. В. Черепахова, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 25. Вариограмный анализ стеганограмм, сформированных с применением одноэта-пных методов скрытия сообщений  А. В. Фролов, Д. А. Прогонов, С. Н. Кущ