Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Вступ до аспірантури

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації проводить прийом на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії (PhD).

Спеціальність: 125 Кібербезпека.

Умови прийому до аспірантури у 2020 р. викладено на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Програми підготовки до вступного іспиту зі спеціальності

Програма вступного іспиту зі спеціальності 125 Кібербезпека
Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 125 Кібербезпека

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

 • з 27 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року
 • з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (кім. 247- 1 корп.)

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 03.09.2020 р. по 12.09.2020р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 15 вересня 2020 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора ( бланк заяви );
 • анкета ( бланк анкети )+фото(1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки (в разі попердньої трудової діяльності);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника ( докладніше нижче );
 • список опублікованих наукових праць та винаходів ( зразок ), завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою обов’язково  до подачі документів з 1 червня до 15 серпня на адресу aspirantura@kpi.ua).

Майбутній аспірант має подати дослідницьку пропозицію вступника яка розглядається на засіданні кафедри (науковому семінарі) та має містити наступні пункти:

 • тема дисертаційного дослідження, ії актуальність, новизна;
 • стан розробки даної тематики у вітчизняній та зарубіжній науці;
 • мета та завдання дослідження;
 • можливі шляхи розв’язання поставлених завдань:
 • наукові досягнення вступника саме за цією темою дисертації (публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва, доповіді на міжнародних конференціях);
 • участь вступника у науковій діяльності кафедр (НДР, інші інноваційні проекти)

За результатами доповіді рекомендується (не рекомендується) вступ до аспірантури та призначається науковий керівник  (зразок витягу)

Більш докладна інформація на відповідній сторінці відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського .

Відділ аспірантури: