Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Історія

Кафедру створено 1 квiтня 2000 р. Очолює кафедру доктор технiчних наук, професор, заслужений дiяч науки i технiки України Мачуський Євгенiй Андрiйович. У складi кафедри працюють 2 доктори наук – професори, 9 кандидатiв наук – доцентiв, 3 старших викладачі, 3 асистенти.

Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв високої кваліфікації за навчальним напрямом «Системи технічного захисту інформації» на замовлення провідних організацій з розробки та використання засобів фізико-технічного захисту інформації.

Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку студентів ФТІ в галузях загальної фiзики, акустики, електронiки, радiотехнiки, а також спеціальну підготовку з систем технiчного захисту iнформацiї. Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти.

Напрями наукової дiяльностi кафедри:

  • Радіотехнічні пристрої і системи надвисоких частот (керiвник – д.т.н., проф. Мачуський Є.А.).
  • Радіоелектронні та електроакустичні системи технічного захисту інформації (керiвник – к.т.н., доц. Луценко В.М.).
  • Оптимізація проектування систем технічного захисту інформації (керiвник – к.т.н., доц. Земляк О.М.).

Партнери кафедри – ОКБ “Шторм”, НДІ “Гідроприлад”, підприємство “Українські спеціальні системи” Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України, 23-й дослідницький інститут (м.Шанхай, КНР), Далянський технічний інститут вимірювань та управління (КНР), Автономний університет (м. Пуебла, Мексика), радіотехнічний факультет НТУУ “КПІ”.

Випускники кафедри працюють на підприємствах державної та недержавної форм власності в сфері комплексного та технічного захисту інформації.