Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Кваліфікаційні роботи

 

Роботи бакалаврів 2017              Роботи бакалаврів 2016              Роботи бакалаврів 2015

Роботи магістрів 2017                  Роботи магістрів 2016                 Роботи магістрів 2015

 

Методичні рекомендації до розроблення стартап-проекту

Методичні вказівки щодо випускної атестації студентів

 

Теми дипломних робіт і магістерських дисертацій

 

Мачуський Євгеній Андрійович, професор, доктор технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Підвищення ефективності радіопроменевих систем периметральної охорони
 2. Інфрачервона пасивна система виявлення об’єктів у польових умовах
 3. Ефективність ємнісних систем виявлення порушників у виділених приміщеннях
 4. Пошук біологічних об’єктів за оптично непрозорими перешкодами
 5. Покращення методу біометричної аутентифікації через зняття та аналіз міограми
 6. Оцінка ступеню захищеності інформації від витоку віброакустичними каналами
 7. Принципи побудови електростатичної системи виявлення з отриманням параметрів переміщення порушника
 8. Обробка широкосмугових сигналів на базі функцій Уолша негроподібною мережею зустрічного розповсюдження
 9. Оцінка ефективності обробки адитивної суміші широкосмугових сигналів на базі функцій Уолша та завад нейронною мережею Хопфілда
 10. Оцінка прихованості в системах передачі складних сигналів
 11. Підвищення ефективності лінійних фотопроменевих сповіщувачів
 12. Величини акусто-електричних перетворювань радіоелектронних компонентів
 13. Біометричні системи контролю доступу
 14. Оцінка і вибір оптимальних процедур аутентифікації особи

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Берегова пасивна система виявлення об’єктів навігації: прийомно-підсилювальний тракт
 2. Розробка комплексу для визначення основних технічних характеристик маскуючих сигналів при активних методах захисту службових приміщень
 3. Система сбору і передачі інформації для периметральних охоронних систем
 4. Захист від несанкціонованого використання  смарт-карт
 5. Обгрунтування вимог та дослідження захищеності акредитованого центру сертифікації ключів
 6. Активні методи захисту службових приміщень від витоку мовної інформації
 7. Розробка методики побудови захищених бездротових комп΄ютерних мереж

БАКАЛАВРИ

 1. Аналіз захищеності спеціалізованої коп´ютерної мережі від несанкціонованого доступу
 2. Аналіз функційних можливостей маршрутизатора захищеної системи передачі даних
 3. Дослідження можливостей підвищення ефективності застосування нелінійного локатора
 4. Засоби активного захисту мовної інформації. Джерело тестового сигналу «Ореол-2
 5. Розробка системи відеоспостереження з автоматичним наведенням на об’єкти
 6. Захист мовної інформації в стандарті радіозвۥязку DЕСТ

 

Земляк Олександр Михайлович, професор, доктор технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Спеціалізована вимірювальна камера для сертифікації засобів телекомунікації
 2. Безпека смарт-карт, які використовуються в банківський системі України
 3. Аналіз захищеності систем з широкосмуговими сигналами
 4. Дослідження основних схемних функций підсилювачів, що використовуються в генераторах акустичного шуму
 5. Анализ стійкості та вибір підсилювача для систем передачі конфіденційної інформації
 6. Аналіз особливостей використання підвилювачів низької частоти в адаптивних системах віброакустичного зашумлення
 7. Дослідження основних схемних функций підсилювачів, що використовуються в генераторах акустичного шуму
 8. Анализ стійкості та вибір підсилювача для систем передачі конфіденційної інформації
 9. Аналіз особливостей використання підвилювачів низької частоти в адаптивних системах віброакустичного зашумлення
 10. Використання магнітострикційного ефекту для пошуку підводних феромагнітних об’єктів

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Акустичне маскування. Розробка генератора шуму
 2. Виявлення та придушення звукозаписуючих пристроїв (диктофонів)

БАКАЛАВРИ

 1. Захист інформації від витоку віброакустичним каналом
 2. Захист приміщення від витоку інформації акустичним та віброакустичним каналами
 3. Аналіз стійкості підсилювача зі зворотнім зв’язком
 4. Комплексна система захисту інформації в автоматизованій системі класу 1 об’єкта 4 категорії

 

Живков Олександр Петрович, доцент, кандидат технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Підвищення достовірності автентифікації особи за голосом
 2. Підвищення ефективності методів протидії витоку мовної інформації у волоконно-оптичних системах

БАКАЛАВРИ

 1. Порівняльний аналіз систем супутникового зв’язку VSAT
 2. Особливості побудови антен телекомунікаційних супутників для національних систем зв’язку
 3. Порівняльний аналіз геостаціонарних та низькоорбітальних систем супутникового зв’язку
 4. Підвищення ефективності захисту інформації в супутниковому каналі зв’язку
 5. Підсилення парольної аутентифікації за біометричними характеристиками клавіатурного почерку

 

Зінченко Сергій Анатолійович, доцент, кандидат технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Волоконно-оптичні системи охорони периметра на брегівських решітках
 2. Підвищення ефективності комбінованих систем виявлення порушників приміщеннях
 3. Акустична система виялення малогабаритних безпілотних літальних апаратів
 4. Оцінка ефективності пошукових пристроїв в системі охорони об’єктів
 5. Підвищення ефективності сейсмічних точкових систем в охороні об’єктів
 6. Визначення місць несанкціонованого вторгнення в оптоволоконних системах охорони об’єктів

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Вдосконалення електромагнітних екранів для захисту персональних комп’ютерів
 2. Модифікація фільтрів живлення і системи заземлення виділеного об’єкту інформаційної діяльності
 3. Елементи комплексного захисту інформації в системі IP-телефонії
 4. Програмно-апаратний комплекс відновлення інформації з жорстких дисків

БАКАЛАВРИ

 1. Підвищення рівня захисту вводу інформації в банкоматах різних систем

 

Кущ Сергій Миколайович, доцент, кандидат технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Оцінка інтегрованих ризиків інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням методів FUZZY LOGIC
 2. Аналіз захищеності стандарту зв’язку UMTS в системі моделювання динамічних процесів Simulink-MatLAB
 3. Розробка віртуальної лабораторії для дослідження акустичних та радіохвиль на основі комплексу LabView
 4. Застосування програмного забезпечення LabView при вирішенні задач захисту інформації
 5. Розробка віртуальної лабораторії для дослідження акустичних та радіохвиль на основі комплексу LabView
 6. Застосування програмного забезпечення LabView при вирішенні задач захисту інформації
 7. Виявлення шумоподібних інформаційних сигналів в присутності сильних випадкових завад
 8. Система аудіоавтентифікації з використанням захищених QR–кодових ідентифікаторів
 9. Особливості обробки широкосмугових сигналів в середовищі MAT LAB
 10. Стеганоаналіз 2D-контейнерів

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Розробка комплексної системи захисту для ДП АК “Вікінг Моторз”
 2. Розробка типового технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації для абонентського пункту підсистеми доступу до мережі Інтернет та оновлення ВЕБ-сайтів органів державної влади
 3. Аналіз методів обробки широкосмугових сигналів телекомунікаційних систем (розробка методичних вказівок для виконання циклу лабораторних робіт з дисципліни «Обробка широкосмугових сигналів»)

БАКАЛАВРИ

 1. Аналіз загроз інформаційній безпеці комерційного підприємства
 2. Аналіз методів ефективності захисту мовної інфогрмації з обмеженим доступом
 3. Асинхронна супутникова система передачі інформації
 4. Оцінка інформаційної захищеності коп´ютерної мережі підприємства
 5. Технология беспроводной передачи информации Radio Ethernet стандарта IEEE 802.11 и обеспечение безопасности работы сетей
 6. Організація системи конфіденційного мобільного зв´язку
 7. Методі за засоби захисту інформації в каналах телефонного звۥязку
 8. Захищеності каналів супутникової навігації
 9. Аналіз захищеності систем з широкосмуговими сигналами
 10. Захист інформацій в бездротових радіокомунікаційних системах (802.11, 802.15, 802.16)
 11. Оцінка ризиків автоматизованої інформаційної системи за допомогю методів FUZZY LOGIC
 12. Стеганоаналіз файлів у форматах DOC та PDF
 13. Порівняння ефективності методів активного стеганоаналізу цифрових зображень
 14. Статистичний аналіз стеганограм, сформованих у 2D контейнерах

 

Луценко Володимир Миколайович, доцент, кандидат технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Дослідження методів локалізації сигналів джерел ПЕВМ
 2. Дослідження акустоелектричних перетворювань у радіоелектронних компонентах
 3. Дослідження методів оцінки ефективності маскування мовного сигналу в акустичному каналі
 4. Аналіз інформаційних ризиків та загроз в системах захисту інформації
 5. Аналіз інформаційних ризиків та загроз в системах захисту інформації
 6. Процедура визначення виду модуляції при радіомоніторингу ефіру
 7. Захист персональних даних в інформаційних системах методом знеособлення
 8. Завадостійкий зв’язок з використанням стрибкоподібної зміни робочої частоти
 9. Підвищення ефективності екранування технічних засобів за рахунок застосування складних екрануючих конструкцій
 10. Допоміжні критерії оцінки захищеності мовної інформації

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Вибір оптимального виду мобільного радіозв’язку згідно до вимог захищеності
 1. Порівняльний аналіз протизавадних фільтрів для систем технічного захисту інформації
 1. Захист конференц-залу від витоку інформації  по технічних каналах
 2. Система безпеки на промисловому підприємстві
 3. Характерні елементи конструкцій екранованих приміщень
 4. Розробка системи конфіденційного голосового зв’язку, яка забезпечується через IKM
 5. Розробка системи захисту внутріоб’єктового режиму
 6. Збільшення ефективності кодерів на основі особливостей слухового прийняття

БАКАЛАВРИ

 1. Дослідження радіовипромінювань в системах ТЗІ
 2. Техническое обеспечение помещений в защищенном исполнении
 3. Електромагнітне екранування. Ефективність екрануючих матеріалів
 4. Дослідження ТКВІ за рахунок ПЕВМН та методика вимірювання ПЕМВН об’єктів ТЗІ
 5. Дослідження можливостей підвищення ефективності застосування нелінійного локатора
 6. Захист кінцевих критеріїв в телефонних лініях від несанкціонованого доступу
 7. Методи захисту інформації від витоку по віброакустичних каналах
 8. Аналіз інформаційних ризиків та технічні засоби захисту інформаційних ресурсів
 9. Захист салону автомобіля від несанкціонованого з’йому інформації по технічному каналу
 10. Виявлення малормірних електронних обۥєктів засобами нелінійної локації
 11. Дослідження параметрів якості маскування мовних сигналів по прямому акустичному каналу
 12. Побудова  системи управління та контролю доступу з застосуванням біометричних ідентифікаторів
 13. Проект захисту фінансових установ організаційними методами
 14. Захист порта USB від проходження небезпечних сигналів
 15. Дактилоскопія документа. Концепція Gartner Group
 16. Використання біометричних систем для  контролю доступу до обєкту
 17. Моніторинг радіоефіру з метою виявлення небезпечних сигналів
 18. Захищена система телефонного зв’язку для каналів загального користування
 19. Вдосконалення методики проектування КСЗІ при використанні ДСТУ 3396

 

Прогонов Дмитро Олександрович, доцент, кандидат технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Деструкція стеганограм з використанням сучасних методів обробки цифрових зображень
 2. Універсальний стегоаналіз цифрових зображень з використанням модифікованого стегодетектора Фаріда
 3. Виявлення стеганограм з використанням авторегресійних моделей

БАКАЛАВРИ

 1. Мультифрактальний аналіз стеганограм сформованих комплексними методами
 2. Деструкція стеганограм з використанням методів сліпого розділення сигналів
 3. Активний стегоаналіз повідомлень, прихованих методами Дея та Елайна у цифрових зображеннях
 4. Виявлення вбудованих стегоданих кореляційним методом
 5. Використання метрик якості цифрових зображень при пасивному стегоаналізі

 

Медвідь Микола Омелянович, старший викладач, кандидат технічних наук

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Захист інформації від загроз порушення цілісності в каналах передачі даних
 2. Виявлення стегоданих, вбудованих в області перетворення цифрових зображень
 3. Деструкція стегоданих методами вейвлет-аналізу
 4. Виявлення та деструкція стегоданих при компресії цифрових зображень
 5. Захищений радіодоступ у локальних обчислювальних мережах
 6. Підвищення ступеню захисту інформації за рахунок поляризаційної модуляції
 7. Підвищення ступеню захисту радіоканалу передачі відеоінформації
 8. Розширення смуги робочих частот мережевих фільтрів
 9. Алгоритм оцінки захищеності приміщення від витоку інформації технічними каналами
 10. Зменшення ризиків витоку конфіденційної інформації, пов’язаних з впливом на персонал
 11. Захист комп’ютерних мереж від безпроводового силового деструктивного впливу

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Віброакустичний захист виділеного приміщення
 2. Спрямований мікрофон на основі апертури супутникової антени
 3. Комплексний захист банківського відділення від несанкціонованого доступу
 4. Особливості побудови системи контролю та управління доступом на об’єкті із швидкозмінною інформацією

БАКАЛАВРИ

 1. Дослідження елементів відеотракту, що є джерелами ПЕМВ
 2. Фільтрація небезпечних сигналів автоматизованих систем і засобів обчислювальної техніки
 3. Інформаційна безпека бездротових мереж стандарту 802.11
 4. Побудова системи віброакустичного захисту виділеного приміщення
 5. Алгоритм ацінювання стану захищеності виділеного приміщення від витоку інформації технічними каналами
 6. Захист інформації від витоку по каналу побічного електро-магнітного випрмінювання в локальній обчислювальній мережі
 7. Використання технології WiMax для побудови захищеної мережі Ethernet
 8. Використання шумоподібних сигналів для підвищення захищеності інформації

 

Василенко Олексій Дмитрович, старший викладач

МАГІСТРИ-НАУКОВЦІ

 1. Підвищення ефективності інтерференційного методу в ультразвукових засобах охорони об’єктів
 2. Вплив перехресних спотворень на статистичні характеристики часових зсувів фронтів сигналів
 3. Розробка рекомендацій щодо побудови мереж спеціального зв’язку з адаптивною системою управління
 4. Розробка рекомендацій щодо побудови мереж спеціального зв’язку з адаптивною системою управління

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Мобільна система протидії роботі безпілотних літальних апаратів
 2. Технічна охорона акваторій поблизу мостів
 3. Підвищення ефективності активних інфрачервоних лінійних систем охорони периметру
 4. Система пошуку прихованих металевих предметів в автомобілях
 5. Кабельні вібраційні системи охорони периметру об’єкту
 6. Удосконалення методики спецдослідження акустичної захищеності приміщення
 7. Передавальна система рубежевого засобу виявлення
 8. Приймальна система рубежевого засобу виявлення
 9. Захист салону службового автомобіля від витоку мовної інформації
 10. Захист інформації в кластерних системах
 11. Комплексна система захисту підприємства за умов мінімальних витрат
 12. Автономна переносна сейсмічна система охорони
 13. Аналіз основних параметрів сейсмічної системи охорони в залежності від характеристик руху порушника
 14. Оптимізація витрат під час проектування захищеного приміщення
 15. Підвищення ефективності захисту мовної інформації від витоку на об’єктах інформаційної діяльності
 16. Захист комутатора АТ-8516FISC від витоку інформації технічними каналами
 17. Локальна безпровідна мережа в інфрачервоному діапазоні
 18. Підвищення захищеності системи «зчитувач-смарт-карта
 19. Механізми витоку мовної інформації через інженерні системи тепло- і водопостачання
 20. Динамічна маска для відеоспостереження
 21. Алгоритм захисту локальних комп’ютерних мереж
 22. Апаратна реалізація міжмережевого екрану

БАКАЛАВРИ

 1. Використання магнітоакустичного методу для пошуку підводних малорозмірних об’єктів
 2. Підвищення ефективності пошуку нелінійних елементів
 3. Вібраційні кабельні системи в охороні периметру об’єкту
 4. Засіб для визначення прихованих диверсійних пристроїв на території об’єкту
 5. Радіохвилева провідна система: передавальна  частина
 6. Радіохвилева  провідна система: приймальна  частина
 7. Використання динамічної маски відеоспостереження у денний час
 8. Використання динамічної маски відеоспостереження у нічний час
 9. Визначення ідентифікаційних ознак порушника за допомогою ємнісних систем
 10. Антенні системи комбінованих сповіщувачів
 11. Підвищення безпеки підприємства за рахунок впровадження спеціалізованої СКД
 12. Cистема контролю доступу “електронний ніс”
 13. Розробка інтегральної системи безпеки на базі окремих давальників
 14. Захист інформації в кластерних системах
 15. Захист шлейфових ліній охоронних систем
 16. Детектори руху в системі відео спостереження
 17. Виявлення радіоелектронів пристроїв в системі контрольованого доступу
 18. Захист відомчих мереж спеціального звۥязку на основі цифрових комутаційних систем (типу Ф-1500)
 19. Перспективи розвитку смарт-карт з позиції захисту
 20. Активне адаптивне маскування електромагнітного випромінювання монітора
 21. Можливості розширеного використання пластикових карток в системі безпеки підприємства
 22. Ультразвукові системи виявлення на об’єкті в структурі інтегрованої системи безпеки
 23. Дослідження впливу параметрів середовища і руху об´єкту на характеристики системи охорони
 24. Дослідження та розробка вузла прийому-передачі сигналів для прихованих систем охорони
 25. Принципи побудови системи відеонагляду у мікрорайоні
 26. Підвищення ефективності роботи тепловізора в польових умовах
 27. Оцінка ефективності методів виявлення та нейтралізації закладних пристроїв
 28. Ефективність ємнісних систем периметральної охорони
 29. Ефективність впровадження немережевих систем живлення в засоби систем охорони
 30. Підвищення ефективності радіохвильових периметральних систем виявлення
 31. Електростатичні системи виявлення об’єктів в системах внутрішньої охорони
 32. Підсистема відеонагляду для контролю периметра
 33. Підвищення ефективності двопозиційних радіопроменевих систем охорони
 34. Підвищення ефективності охоронних систем інфрачервоного діапазону
 35. Виявлення прихованого відеоспостереження в приміщенні
 36. Ємнісна система виявлення порушника у внутрішніх приміщеннях
 37. Моніторинг поведінки біологічних об’єктів за оптично непрозорими перешкодами
 38. Принципи побудови системи відеонагляду у мікрорайоні
 39. Підвищення ефективності роботи тепловізора в польових умовах
 40. Оцінка ефективності методів виявлення та нейтралізації закладних пристроїв
 41. Ефективність ємнісних систем периметральної охорони
 42. Ефективність впровадження немережевих систем живлення в засоби систем охорони
 43. Підвищення ефективності радіохвильових периметральних систем виявлення

 

Степаненко Володимир Михайлович, старший викладач

МАГІСТРИ-ПРОФЕСІОНАЛИ

 1. Підвищення завадостійкості систем родіозв’язку з застосуванням технологій МІМО
 2. Порівняльний аналіз загроз для платежів які використовують технологію зв’зку ближніми полями
 3. Адаптивні алгоритми обробки сигналів фазованих антенних решіток для забезпечення цілісності інформації в каналі зв’язку
 4. Захист персональних даних від несанкціонованого доступу до банківських терміналів
 5. Порівняння групи стандартів, що стосуються телекомунікаційних мереж мегаполісів
 6. Технічні засоби захисту систем радіочастотної ідентифікації
 7. Моделювання адаптивної системи захисту інформації
 8. Методика визначення вартості інформаційних втрат на підприємстві
 9. Використання засобів протипожежної безпеки для захисту від несанкціонованого доступу
 10. Система автоматизованого проектування виділеного приміщення
 11. Розробка рубіжної сейсмоакустичної охоронної системи
 12. Заземлення на інформаційнх обۥєктах з обмеженим доступом
 13. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН в автоматизованій системі обробки інформації
 14. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН в автоматизованій системі обробки інформації

БАКАЛАВРИ

 1. Покращення показників передачі інформації відеоспостереження по радіоканалу
 2. Удосоналення засобів виявлення камер прихованого відео спостереження
 3. Покращення систем радіочастотної ідентифікації кореляційним методом для вирішення задачі анти колізії
 4. Виявлення рухливих об’єктів за оптично непрозорими перепонами
 5. Удосконалення алгоритму роботи радіосистем охорони
 6. Оцінка активних методів захисту мовленнєвої інформації
 7. Мінімізація хибних тривог у периметральних системах охорони
 8. Оцінка інформативності побічних електромагнітних випромінювань від клавіатури ПК
 9. Метод інфразвукового захисту переговорної кімнати
 10. Порівняльний аналіз і оцінка ефективності кабельних периметрових волоконно-оптичних систем
 11. Апаратно-програмний комплекс виявлення закладних радіопристроїв
 12. Підвищення достовірності автентифікації особи за голосом