Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Вступ до магістратури

ЯК ВСТУПИТИ ДО МАГІСТРАТУРИ

 

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації приймає на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки  магістра за спеціальностями:

 • Магістр за спеціальністю 125 Кібербезпека, спеціалізація Системи технічного захисту інформації (денна форма навчання)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році.

1. Приймання на підготовку фахівців освітнього ступеня магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра відповідного напряму.

2. Допускається приймання на підготовку фахівців освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншоюdiplom-magistra-ukraina спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

3. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» більше не проводиться.

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Правила приймання до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році

Додатки до правил приймання до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2018 році:

  1. Перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського
  2. Перелік конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського
  3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського
  4. Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій), за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 році
  5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 році

 

Більше інформації на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського


 

ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ

1. Подають документи (заяви, копії документів про освіту, оригінали та копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету:

– на випускову кафедру в атестаційну комісію (тільки вступники з КПІ ім. Ігоря Сікорського поточного року випуску з бакалаврату), оригінали документів, які дають право на пільги при зарахуванні згідно “Правил прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»”, подаються особисто в приймальну комісію.

– в приймальну комісію (особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в КПІ ім. Ігоря Сікорського в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі).

2. Здають вступні випробування за ГРАФІКОМ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ.

Програма комплексного фахового випробування випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Програма вступного випробування з іноземної мови

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:

 • атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 17.08 поточного року;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 21.08 (за державним замовленням) та до 27.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Контакти приймальної комісії ФТІ

(097) 050-04-15, (063) 357-00-74

м. Київ, просп. Перемоги, 37

16 корпус, 4 поверх, 144 аудиторія

 

 

facebook

twitter

google

linkedin