Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Вступ до магістратури

Вступ до магістратури – 2021

Спеціальності та освітні програми

У 2021 році кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації проводить прийом на навчання за спеціальністю

125 Кібербезпека

Освітня програма Системи технічного захисту інформації

Освітньо-наукова та освітньо-професійна програми підготовки магістрів

Денна форма навчання

Увага!

Витяг з Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
[…]
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програми фахових вступних випробувань

Освітня програма фахового іспиту

Тривалість навчання в магістратурі

  • Освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи

  • Освітньо-наукова програма – 1 рік 9 місяців

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі ЗНО. Інформація про вступ 2021 (дати, процедури реєстрації) поки відсутня

Перелік документів для вступу

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (копія, оригінал мати з собою);
 • екзаменаційний листок ЄВІ (оригінал);
 • інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал);
 • чотири кольорові фотографії 3х4;
 • два конверти зі зворотною адресою і марками по Україні;
 • військовий документ – військовий білет або приписне свідоцтво (для хлопців; копії, оригінал мати з собою);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (копія, оригінал мати з собою);

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Для тих, хто цікавиться вступом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (“за контрактом”)

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році, Спеціальність 125 Кібербезпека, другий (магістерський) рівень вищої освіти, складає:

 • денна форма – 44100 грн за рік

Джерело – сайт Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні етапи вступної кампанії

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Детальніше з інших джерел

 

facebook

twitter