Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Увага! Вибір дисциплін студентам 1 курсу магістратури на весняний семестр 2020-2021 н.р. потрібно зробити з 7 по 9 жовтня 2020 року. У кожному блоці можна обрати лише одну дисципліну.

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу магістратури на весняний семестр

№ блоку Дисципліна Лектор Навчальне навантаження (лекц/практ/лаб, вид контролю) Анотація Силабус
1 Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу Степаненко В.М. (36/18/0, Залік, МКР, реферат) Анотація
Проактивний захист персональних даних 1 (для студентів дуальної форми освіти) Прогонов Д.О. (9/0/9, Залік) Анотація Силабус
2 Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання Прогонов Д.О. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація Силабус
Основи теорії ідентифікації систем Полякова І.О. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація Силабус
3 Оптоволоконні комунікаційні системи Балан А.В. (36/36/0, Залік, МКР, РГР) Анотація
Проактивний захист персональних даних 2 (для студентів дуальної форми освіти) Прогонов Д.О. (9/0/9, Залік) Анотація Силабус
4 Організаційне забезпечення оцінювання захищеності інформації Морщ Є.В. (36/9/0, Екзамен, МКР) Анотація
Метрологічна атестація систем технічного захисту інформації Морщ Є.В. (36/9/0, Екзамен, МКР) Анотація
5 Комплекси захисту конфіденційної інформації Чебанюк О.В. (54/54/0, Екзамен, МКР, РГР) Анотація
Комплекси охорони об’єктів інформаційної діяльності Пивовар О.В. (54/54/0, Екзамен, МКР, РГР) Анотація

 

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 1 курсу на семестри 2 курсу

№ блоку Дисципліна Лектор Навчальне навантаження (лекц/практ/лаб, вид контролю) Анотація Силабус
1 Дискретні компоненти радіотехнічних кіл Полякова І.О. (36/0/18, Екзамен, МКР, РГР)
Мікроелектроніка Полякова І.О. (36/0/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація
2 Основи квантової термодинаміки і метаматеріали Живков О.П. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація
Квантова електродинаміка хвильових процесів Живков О.П. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація
3 Фур’є-аналіз та інтегральне перетворення Лапласа Южакова Г.О. (18/18/0, Залік) Анотація
Основи гармонічного аналізу та елементи операційного числення Южакова Г.О. (18/18/0, Залік) Анотація
4 Електровакуумні прилади Репа Ф.М. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація
Твердотільна електроніка Козерук С.О. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація
Системне програмування Гальчинський Л.Ю. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація
Засоби підготовки та аналізу даних Шелестов А.Ю. (36/0/18, Екзамен, МКР) Анотація
5 Електроакустичні пристрої Василенко О.Д./Козерук С.О. (36/36/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація Силабус
Оптоелектронні прилади та пристрої Луценко В.М. (36/36/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація Силабус
Спеціальний розділ комбінаторного аналізу Яковлев С.В. (36/36/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація

 

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 2 курсу на семестри 3 курсу

№ блоку Дисципліна Лектор Навчальне навантаження (лекц/практ/лаб, вид контролю) Анотація Силабус
1 Генератори та підсилювачі НВЧ Мачуський Є.А. (36/18/18, Залік, МКР) Анотація
Конструювання і теорія надійності радіотехнічних пристроїв Лубковський В.М. (36/18/18, Залік, МКР)
Спеціальні розділи програмування Гальчинський Л.Ю. (36/18/18, Залік, МКР) Анотація
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень Качинський А.Б. (36/18/18, Залік, МКР) Анотація
Математичне програмування Хмельницький М.О. (36/18/18, Залік, МКР) Анотація
2 Антени і поширення електромагнітних хвиль Мачуський Є.А. (36/0/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація
Гідроакустичні та сейсмоакустичні системи Василенко О.Д. (36/0/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація Силабус
Моделі та прийняття рішення Смирнов С.А. (36/0/18, Екзамен, МКР, РГР) Анотація

 

Перелік вибіркових дисциплін для студентів 3 курсу на семестри 4 курсу

№ блоку Дисципліна Лектор Навчальне навантаження (лекц/практ/лаб, вид контролю) Анотація Силабус
1 Вейвлет-аналіз сигналів Прогонов Д. О. (27/18/0, Залік, МКР) Анотація
Основи структурного аналізу сигналів Прогонов Д. О. (27/18/0, Залік, МКР) Анотація
2 Автоматизація обробки інформації в технічних системах Прогонов Д. О. (27/27/0, Залік, МКР) Анотація
Основи стегоаналізу мультимедійних даних Прогонов Д. О. (27/27/0, Залік, МКР) Анотація
Методи теорії надійності та ризику Кузнецов М.Ю. (27/27/0, Залік, МКР) Анотація

 

Анотації вибірних дисциплін в межах освітньої програми на 2020-2021 н.р.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь у telegram-чат та на сторінку Facebook

Щоб здійснити вибір дисциплін на 2020-2021 н.р., заповніть анкету відповідно до Вашого курсу:

Вибір студента обов’язково буде розглянуто. Якщо кількість місць в альтернативній групі обмежена, відбір буде здійснюватися за рейтингом. Обрану дисципліну необхідно внести до індивідуального плану студента. Для студентів, які не здійснять вибір дисциплін у вказаний термін, право вибору дисциплін переходить до співробітників кафедри. Також за кафедрою залишається право змінити лектора дисципліни до початку навчального семестру.