Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Положення про структурний підрозділ

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації (ФТЗЗІ) cтворена за наказом ректора НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» № 1-35 від від 15.03.2000 р.
Діяльність кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 125 Кібербезпека.
Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 125 Кібербезпека в Фізико-технічному інституті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 року № 1565 про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямків та спеціальностей.