Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Міжнародні проекти

 

Співробітництво з Автономним університетом Пуебла, Мексика.

 
Контракт з ISACA

Згідно з умовами контракту викладачі ФТІ (кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації) КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були виконавцями робіт, отримали доступ до матеріалів, правами на які володіє ISACA, а саме: COBIT 5 Framework, COBIT 5 Implementation, COBIT 5 Enabling Processes, COBIT 5 for Information Security, COBIT 5 for Assurance, а також до великого обсягу навчальних матеріалів. Спільна мета матеріалів, наданих ISACA, полягає у створенні навчального інформаційного ресурсу — правил, настанов, рекомендацій — для фахівців з управління корпоративною інформаційною інфраструктурою, фахівців з інформаційної безпеки, аудиту і керування ризиками.

У ході виконання контракту викладачі ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського ознайомились з наданими матеріалами, проаналізували їх, і здійснили перероблення навчальних планів окремих дисциплін, включивши до них обрані фрагменти з матеріалів, наданих ISACA. Також було здійснено дороблення навчально-методичних матеріалів, таких як: конспекти лекцій, презентації, тести. З свого боку ISACA надала ліцензію на право використання цих матеріалів у навчальних програмах.

В рамках міжнародного співробітництва з Автономним унівеситетом Пуебла (Мексика) професором Земляком О.М. опубліковано 3 статті в періодичних журналах, індексованих в базах SCOPUS і Thomson Reuters.

 

Співробітництво з ОАЕ

В рамках міжнародного співробіництва ОАЕ і Навчального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі інформаційної безпеки (ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор — доцент, к.т.н. Барановський О.М.) «Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»:

за тематикою «Технічний аналіз сигналів і шифрування повідомлень короткохвильового (декаметрового) діапазону»

Розроблено навчальні курсі – для слухачів ОАЕ

 1. Доцентом Зінченком С.А. (англійською мовою):
  • Application Aspects of Construction of HF (decameter) Band Commu­ni­cation System. HF Antennas
  • Application Aspects of Construction of HF (decameter) Band Com­mu­ni­ca­tion System. HF Communication System Construction
 1. Доцентом Живковим О.П.
  • Живков О.П., Мачуський Є.А. «Technical analysis Of signals» Module 1». Методичні вказівки для студентів-іноземців (англ. мова). Київ, НТУУ «КПІ», 2016 Електронне видання.
  • Живков О.П. Методичні вказівки «Антени та розповсюдження радіо­хвиль». Методичні вказівки. Київ, НТУУ «КПІ», 2016 Елект­ронний ресурс.
  • Методичні вказівки «Технічна електродинаміка та мікрохвильова тех­ніка». Методичні вказівки. Київ, НТУУ «КПІ», 2016 Електронний ресурс.
 2. Старшим викладачем Степаненком В.М.:
  • Параметри сигналів радіосистем декаметрового діапазону;
  • Основні характеристики і параметри радіосигналів декаметрового діа­пазону;
  • Детерміновані і випадкові радіосигнали. Сигнали і повідомлення;
  • Сигнали з обмеженим спектром. Відновлення сигналів за диск­рет­ними вибірками;
  • Аналогова і цифрова модуляція сигналів;
  • Особливості приймання і оброблення сигналів декаметрового діа­па­зону;
  • Оптимальне приймання сигналів;
  • Критерії оптимального приймання радіосигналів;
  • Структура оптимального розрізнювача детермінованих сигналів;
  • Критерії оцінки якості приймання дискретних повідомлень;
  • Степаненко В.М. Комплект відео лекцій з дисципліни Properties decameter wave band signals.
 3. Доцентом Прогоновим Д.О.:
  • Методи ущільнення цифрових потоків у сучасних теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах;
  • Технології множинного доступу у цифрових системах зв’язку;
  • Моделі та методи ідентифікації телекомунікаційних систем.

 

Співробітництво з КНР

23 листопада 2017 р. в КПІ ім. Ігоря Сікорського підписано угоду між ОКБ «Шторм» (це і кафедра ФТЗЗІ) та Інститутом автоматики Академії наук провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) про співпрацю щодо надання послуг з аналізу документації та консультування.

Предметом угоди є надання низки послуг і аналізу ескізної конструкторської документації двох конструктивних елементів вимірювальної системи моніторингу гідроакустичних сигналів і перешкод в інфразвуковому та низькому звуковому діапазонах. Крім того, нею передбачено консультування замовника з питань аналізу характеристик морських об’єктів та іншого.

Живков Олександр Петрович — доцент, кандидат технічних наук кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації нпшороджений почесним сертифікатом, що засвідчує проведення ним курсу лекцій в одному з науково-дослідних інститутів Китаю (СЕРТИФИКАТ від 15.11.2017 р.).

 

Співробітництво з Республікою Болгарія

Завідувач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації професор Мачуський Є.А. активно співпрацює з міжнародними фондами та конгресами, зокрема є відповідальною особою по координуванню спільних наукових прое­ктів між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інститутом математики та інформатики ITHEA Болгарської академії наук.

 

Співробітництво з Державою Катар

29 березня – 1 квітня 2014 Державу Катар з робочим візитом відвідала українська наукова делегація, до складу якої увійшли член Наглядової ради технопарку «Київська політехніка» Микола Петренко, проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» проф. Олексій Новіков, а також керівник компанії GSMSoft, яка входить до складу технопарку «Київська політехніка», Олександр Свищевський.2

Сторони детально обговорили можливості налагодження міжвузівської співпраці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, спільної розробки сучасних наукових рішень і програм. За результатами візиту домовлено продовжити контакти з найбільш перспективних напрямів співпраці. Керівництво катарського університету було офіційно запрошено відвідати Україну та, зокрема, НТУУ КПІ протягом наступного 2014-2015 академічного року.


 

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

В 2013 році силами аспірантів науковців ФТІ та КБ «Шторм» було виконано науково-технічні проекти, фінансованих міжнародними організаціями та приватними компаніями; взято участь в міжнародних конкурсах. Зокрема:

 1. Договір комісії № STE-3-167-Д/К-14 від 03.10.2014 р. «Розробка та постачання документації щодо модернізації існуючої у Інозамовника вимірювальної системи для дослідження сигналів та перешкод, що розповсюджуються в світовому океані»

ЗамовникShandong Academy of Sciences Institute of Oceanographic Instrumentation (Шаньдун, КНР, м. Циндао)

      2.  Договір комісії № USE-16.1-72-D/K-13 від 07.02.2013 р. «Експериментальна кабельна мобільна система для прийому сейсмоакустичних сигналів» 

1 Замовник:  Компанія  «ST Dynamics Pte Ltd.» (республіка Сінгапур )

 

3.  Професором кафедри ФТТЗІ Земляком О.М. було отримано грант Мексиканського Комітету з Науки і Технологій у розмірі 90 тис. грн. в рамках міжнародного співробітництва з Мексикою.

 

 

4.  Згідно з договором між кафедрою ФТЗЗІ НТУУ «КПІ» і факультетом електроніки Автономного університету м. Пуебла (Protocolo № 5 «До співпраці» 2011-2014) співробітники кафедри Земляк А.М. і Маркіна Т.М. проводять спільні дослідження, результати яких представлені на міжнародних конференціях.

 


Співробітниками ФТЗЗІ у 2014 році отримано ліцензії на використання інтелектуальної власності:

 1. Луценко В.М. Cretion of integrated systems of information protection. Ліцензія УНТЦ (США) на інтелектуальну вланість. Міжнародний семінар з інформаційної безпеки. 2014. Частина 5.
 2. Мачуський Є.А. InformationSecurityasbaseofGeneralSafetyandSecurity.  Ліцензія УНТЦ (США) на інтелектуальну власність. Міжнародний семінар з інформаційної безпеки. 2014. Частина 1.

 

facebook

twitter

google

linkedin