Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Дисципліни кафедри

Курс Дисципліна  Викладач
Осінній  семестр
1 Вступ до кібернетичної безпеки 1 зал ФЕ, ФБ Мачуський Євгеній Андрійович професор, д.т.н.
2 Мікроелектроніка екз, РГР ФЕ Репа Федір Михайлович старший викладач
Основи теорії кіл екз, РГР ФЕ Ястребов Микола Ігорович старший викладач
Квантова електродинаміка хвильових процесів екз ФЕ Живков Олександр Петрович доцент, к.т.н.
Фізичний лабораторний практикум зал ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Смирнов Володимир Павлович старший викладач
3 Метрологія та вимірювання зал ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Степаненко Володимир Михайлович старший викладач
Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації 3. Аналогові електронні пристрої екз, РГР ФЕ Степаненко Володимир Михайлович старший викладач
Конструювання і теорія надійності радіотехнічних пристроїв зал ФЕ Лубковський Віктор Миколайович старший викладач
Засоби приймання та обробки інформації екз ФЕ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
Курсова робота з Засобів приймання та обробки інформації зал, КР ФЕ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
Курсова робота з Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації 4. Цифрові електронні пристрої екз, РГР ФЕ Степаненко Володимир Михайлович старший викладач
Організаційне забезпечення ТЗІ зал, реферат ФЕ Мoрщ Євген Володимирович старший викладач, к.т.н.
Теорія сигналів 2 зал ФБ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
4 Технічні засоби охорони об’єктів екз ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Курсовий проект з Технічних засобів охорони об’єктів зал, КП ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Проектування систем технічного захисту інформації 1 зал, РГР ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Методи та засоби технічного захисту інформації 2 зал, ДКР ФЕ Прогонов Дмитро Олександрович доцент, к.т.н.
Телекомунікаційні системи і мережі зал, РГР ФЕ Балан Андрій Васильович асистент
Математичні методи розв’язання складних фізико-технічних задач зал, РГР ФЕ Земляк Олександр Михайлович професор, д.т.н.
Безпека інформаційно-комунікаційних систем екз ФЕ Луценко Володимир Миколайович доцент, к.т.н.
Основи мікроелектроніки зал ФФ Репа Федір Михайлович старший викладач
5 Основи наукових досліджень зал ФЕ Мачуський Євгеній Андрійович професор, д.т.н.
Структурно-параметрична оптимізація пристроїв ТЗІ зал, РГР ФЕ Земляк Олександр Михайлович професор, д.т.н.
Широкосмугові сигнали в системах ТЗІ екз ФЕ Пивовар Олександр Васильович асистент
Курсова робота з Широкосмугових сигналів в системах ТЗІ зал, КР ФЕ Пивовар Олександр Васильович асистент
Математичне моделювання систем і процесів  екз, РГР ФЕ Земляк Олександр Михайлович професор, д.т.н.
Системи захисту мовної інформації зал ФЕ Луценко Володимир Миколайович доцент, к.т.н.
Радіомоніторинг та радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності екз ФЕ Луценко Володимир Миколайович доцент, к.т.н.
6 Переддипломна практика зал ФЕ Терещенко Єлизавета Миколаївна асистент
Виконання магістерської дисертації ФЕ Терещенко Єлизавета Миколаївна асистент
Весняний  семестр
1 Фізика 2 екз, РГР ФЕ, ФБ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Смирнов Володимир Павлович старший викладач
2 Основи комп’ютерного моделювання зал ФЕ Пивовар Олександр Васильович асистент
Операційні системи зал ФЕ Чебанюк Олена Вікторівна доцент, к.т.н.
Твердотільна електроніка екз ФЕ Репа Федір Михайлович старший викладач
Оптоелектронні прилади та пристрої екз, РГР ФЕ Луценко Володимир Миколайович доцент, к.т.н.
Козєрук Сергій Олександрович доцент, к.т.н.
Теорія сигналів  екз ФЕ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
Курсова робота з Теорії сигналів зал, КР ФЕ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
3 Засоби передавання інформації екз ФЕ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
Курсова робота з Засобів передавання інформації зал, КР ФЕ Смирнов Володимир Павлович старший викладач
Основи системної інженерії зал ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Методи та засоби технічного захисту інформації 1 екз ФЕ Луценко Володимир Миколайович доцент, к.т.н.
Антени і поширення електромагнітних хвиль екз, РГР ФЕ Мачуський Євгеній Андрійович професор, д.т.н.
Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Цифрова схемотехніка зал, РГР ФБ Степаненко Володимир Михайлович старший викладач
Основи радіоелектроніки зал ФФ Степаненко Володимир Михайлович старший викладач
4 Проектування систем технічного захисту інформації 2 екз, РГР ФЕ Василенко Олексій Дмитрович старший викладач
Управління інформаційною безпекою зал, реферат ФЕ Мoрщ Євген Володимирович старший викладач, к.т.н.
Основи структурного аналізу сигналів зал ФБ Прогонов Дмитро Олександрович доцент, к.т.н.
Терещенко Єлизавета Миколаївна асистент
Основи стегоаналізу мультимедійних даних зал ФБ Прогонов Дмитро Олександрович доцент, к.т.н.
Терещенко Єлизавета Миколаївна асистент
Переддипломна практика зал ФЕ Терещенко Єлизавета Миколаївна асистент
Дипломне проектування ФЕ Терещенко Єлизавета Миколаївна асистент
5 Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання екз ФЕ Прогонов Дмитро Олександрович доцент, к.т.н.
Основи теорії ідентифікації систем екз ФЕ Полякова Ірина Олександрівна старший викладач, к.т.н.
Організаційне забезпечення оцінювання захищеності інформації екз ФЕ Мoрщ Євген Володимирович старший викладач, к.т.н.
Метрологічна атестація систем технічного захисту інформації екз ФЕ Мoрщ Євген Володимирович старший викладач, к.т.н.
Комплекси захисту конфіденційної інформації зал, РГР ФЕ Чебанюк Олена Вікторівна доцент, к.т.н.
Комплекси охорони об’єктів інформаційної діяльності зал, РГР ФЕ Пивовар Олександр Васильович асистент
Оптоволоконні комунікаційні системи зал, РГР ФЕ Балан Андрій Васильович асистент
Проактивний захист персональних даних 2 зал ФЕ Прогонов Дмитро Олександрович доцент, к.т.н.
Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу зал, реферат ФЕ Степаненко Володимир Михайлович старший викладач
Проактивний захист персональних даних 1 зал ФЕ Прогонов Дмитро Олександрович доцент, к.т.н.
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації зал ФЕ Мачуський Євгеній Андрійович професор, д.т.н.