Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Практика

Завданням практики є формування в умовах виробництва професійних здібностей студента на підставі використання його теоретичних знань в різних ситуаціях, які притаманні майбутній професійній діяльності спеціаліста. Тому практика студентів планується у формі самостійного виконання, в умовах визначених програмою, реальних виробничих завдань.

В процесі практики увага повинна приділятися:

  • розвитку творчих здібностей студента-практиканта;
  • його самостійності ;
  • умінню ним приймати рішення;
  • розвитку його здатності працювати в колективі

Види практики:

  • навчальна;
  • виробнича (конструкторська, педагогічна)
  • переддипломна.

За час навчальної практики студенти знайомляться із майбутньою спеціальністю, отримують перші професійні навики та вміння із загально-професійних та спеціальних дисциплін.

За час виробничої практики студенти знайомляться безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах із виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, йде закріплення теоретичних знань, придбання первинного практичного досвіду.

Переддипломна (професійна) практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою вдосконалення знань, умінь та навичок у підготовці до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

В навчальних планах зі спеціальності у випадках, коли передбачено проведення практики, повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їхні форми, тривалість та термін проведення.

Вибір у реальному виробництві завдань, які б максимально відповідали цілям навчального процесу, та узгодження можливостей їхнього виконання є головним змістом роботи викладача з організації практики і потребує його високої кваліфікації.