Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Практика

 

       Завданням практики є формування в умовах виробництва професійних здібностей студента на підставі використання його теоретичних знань в різних ситуаціях, які притаманні майбутній професійній діяльності спеціаліста. Тому практика студентів планується у формі самостійного виконання, в умовах визначених програмою, реальних виробничих завдань.

В процесі практики увага повинна приділятися:

  • розвитку творчих здібностей студента-практиканта;
  • його самостійності ;
  • умінню ним приймати рішення;
  • розвитку його здатності працювати в колективі

Види практики:

  • навчальна;
  • виробнича (конструкторська, педагогічна)
  • переддипломна.

      За час навчальної практики студенти знайомляться із майбутньою спеціальністю, отримують перші професійні навики та вміння із загально-професійних та спеціальних дисциплін.

       За час виробничої практики студенти знайомляться безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, йде закріплення теоретичних знань, придбання первинного практичного досвіду.

       Переддипломна (професійна) практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою вдосконалення знань, умінь, навичок в підготовці до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

В навчальних планах по спеціальності, у тих випадках, коли передбачено проведення практики, повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість та термін проведення.

Вибір в реальному виробництві завдань, які б максимально відповідали цілям навчального процесу та узгодження можливостям їх виконання є головним змістом роботи викладача по організації практики і потребують його високої кваліфікації.