Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

НДР


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

3-e15139763096844567

 

Студенти кафедри ФТЗЗІ взяли участь у наступних Олімпіадах, Міжнародних та Всеукраїнських турнірах вищого ґатунку:

2020 рік

 1. XIII відкрита студентська олімпіада з теорії електронних кіл, присвячена пам’яті проф. Сігорського В.П. (Київ, листопад 2020) – 3 місце студент ФТІ Логвина Євгена гр. ФЕ-91.

2017 рік

 1. Х Олімпіада з теорії електронних кіл «ТЕК’2017», присвячена пам’яті проф. Сігорського В.П. (Київ, листопад 2017) – 1 місце студент ФТІ Компанєв Микита Михайлович гр. ФЕ-61.

2014 рік

 1. Міжнародні математичні змагання НИУ Вищої Школи Економіки (Москва, Росія, березень 2014) – 2 місце студентка ФТІ Воронкова Єлизавета Сергіївна гр.ФЕ-01.
 2. Міжнародний конкурс «Європейські інженерні змагання ЕВЕС Ukraine 2014 (березень 2014 р.). Капітан команди «Нова команда» Воронкова Єлизавета Сергіївна гр.ФЕ-01 посіла 3-е місце.
 3. Міжнародний конкурс «Sikorsky Challenge -2014 – фіналіст конкурсу Воронкова Єлизавета Сергіївна гр.ФЕ-01.
 4. Міжнародний конкурс  ID CEE 2014 (жовтень, Київ) Воронкова Єлизавета Сергіївна гр.ФЕ-01 виборола 3-є місце по одній з номінацій.
 5. Всеукраїнський конкурс інноваційних продуктів з інформаційної безпеки банківської системи «Антикібер-2013/14» Фіналісти конкурсу (10 осіб) студенти гр. ФЕ 4-6 курсів. Переможці Воронкова Єлизавета Сергіївна гр.ФЕ-01 – 1-е місце Трінька Ігор Ігорович гр.ФЕ-01 –2-е місце Пишка Дмитро Іванович гр.ФЕ-31с – 3-є місце.

2013 рік

 1. Всеукраїнська олімпіада з “Інформаційної безпеки” II етап (15-17 квітня 2013 р.) – 1 місце студент ФТІ Корнієнко Олександр Олександрович гр.ФЕ-81.

 


 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ у 2017 році

 

Василенко Олексій Дмитрович, старший викладач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації, Лауреат Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» Медаль «Трудова слава» II ступеню № 701. Дата отримання 28.07.2017.

Лимоннік Юхим Мойсеевич, заступник директора Фізико-технічного інституту, нагороджений ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ МОН України.

Пуха Сергій Петрович, завідувач лабораторії ФТІ, нагороджений Державною адміністрацією Соломянського району м. Києва ГРАМОТОЮ за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у професійній  діяльності та з нагоди відзначення Дня науки.


 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПЕРЕХІДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 

Матеріалами наукових розробок, які були отримані у ГНДЛ «Реактор» ОКБ «Шторм» у 2017 році доповнені лабораторні роботи з курсів «Основи органічної хімії» і «Органічна хімія» хіміко-технологічного факультету та Фізико-технічного інституту.

Кафедрою фізико-технічних засобів захисту інформації на основі наукових розробок д.т.н., професора Мачуського Є.А., к.т.н., доцента Луценка В.М., к.т.н., доцента Зінченка С.А., к.т.н. Прогонова Д.О. к.т.н., доцента Живкова О.П. впроваджено в навчальний процес дисципліни:

 • Термодинамічні основи квантової фізики
 • Складні сигнали
 • Квантова стеганографія
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Сучасні технології кібербезпеки
 • Міжнародні стандарти з кібербезпеки
 • Малоквантові комунікації
 • Квантова інформатика

Результати досліджень по НДР «Чутливість РПП в слабких потоках 5 електромагнітної енергії», науковий керівник доцент Зінченко С.А., стали основою до оновлення курсу лекцій  та застосовані при викладанні дисциплін «Антени та поширення радіохвиль» та «Засоби приймання й обробки інформації».

Підготовлена, прийнята до розгляду та знаходиться на етапі рецензування у Міжнародному науково-технічному журналі «Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника» стаття «Чутливість ідеального приймача с урахуванням квантових ефектів» Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал.

Зроблено 2 доповіді на конференціях. До роботи залучено трьох студентів.

Результати досліджень По НДР «Енергетична ефективність радіотехнічних ліній зв’язку», науковий керівник доцент Зінченко С.А., стали основою до оновлення курсу лекцій  та застосовані при викладанні дисциплін «Засоби передавання інформації» та «Засоби приймання й обробки інформації».

Підготовлена, прийнята до розгляду та знаходиться на етапі рецензування у Міжнародному науково-технічному журналі «Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника» стаття «Енергетика малоквантових  комунікацій».

Зроблено 3 доповіді на конференціяї. До роботи залучено два студенти.

 

У 2017 році отримано 2 охоронних документи (автори, назва, №, дата видачі, власник):

 1. Патент України на корисну модель №117208 від 26.06.2017 р.по Заявці № u 2016 12159. Я.Ю. Власенко, О.Д. Василенко Пасивна система виявлення об’єктів»;
 2. Патент України на корисну модель № 116818 по Заявці № u 2016 12149 М.Ю. Власенко, О.Д. Василенко «Радіопроменева система виявлення об’єктів».

 

Угода № 647/1019. «Анализ результатов экспериментальных исследований спектрально-энергетических и угловых характеристик сигналов, излучаемых морскими объектами». Замовник НДІ «Гідроприладів», м. Київ. (Пуха С.П.)

Стан виконання – Робота продовжується. Закриті відповідні етапи

 • визначені спектральні, фазові i кутові характеристики морських об’єктів; проаналізовані результати вимірювання рівнів морських об’єктів; розроблені рекомендації по використанню отриманих векторно-фазових засобів виявлення об’єктів:
 • визначені характеристики відмінних ознак надводних і підводних об’єктів при класифікації джерел випромінювання по тиску і вертикальній складовій коливальної швидкості за результатами експериментальних досліджень характеристик сигналів та завад, та розроблені рекомендацій і фізичних алгоритмів класифікації.
 • подана до друку в стаття, яка знаходиться на рецензії в журналі «Известия вузов. Радиоэлектроника», Векторно-фазовая обработка сейсмоакустических импульсных сигналов, вызванных свободным падением груза на дно водоема, авторами якої є Пуха Г.С., Мачусcкий Е.А., Кратко А.А., Пуха С.П.

Договір № 1042. «Поставка продукції: Термінальний блок розширення, Термінальний блок GSM- GPS, Термінальний блок живлення та аналогової обробки». Договірна ціна 303 120 грн. ЗамовникКорпорація «Українські атомні прилади та системи», м. Київ. (Пуха С.П.)

Стан виконання – Закрито перший етап. Підготовле22222на продукція для виконання другого етапу.

Результати впровадження: Виготовлені дослідні зразки та передані Замовнику для проведення тестування.

Виготовлені та підготовлені чотири робочих комплекти блоків для встановлення на двох спец автомобілях державного підприємства «Радон».

Спец автомобілі призначені для безпечного транспортування високорадіоактивних речовин та непереривного моніторингу самого процесу перевезення.

На фото показані макетну плату дослідного зразку.


 

Договір № 1046. «Модернізація системи управління кроковими двигунами часового ведення та електромеханічних муфт затискачів телескопу АЗТ-2». Договірна ціна – 17100 грн. Замовник Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м. Київ (Пуха С.П.)

Стан виконання: Робота повністю виконана

Результати впровадження: Виготовлена електронна апаратура встановлена на телескопі АЗТ-2 дозволить автоматизувати процеси астрономічних досліджень.

На фото показано електронна апаратура для модернізації систем телескопу АЗТ-2.

 

1

 

Договір комісії № USE-16.1-72-D/K-13. «Кабельної мобільної системи для прийому сейсмоакустичних сигналів». Договірна ціна 13 000 доларів США. Замовник – Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (м. Київ) (Пуха С.П.)

Стан виконання: Робота повністю виконана в 2013 році, в 2014 році була здійснена поставка продукції Інозамовнику.

На фото показано зовнішній вид системи.

1

 


 

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

 

У 2014 році захищена одна докторська дисертація (доцент Земляк О.М.); підготовлена 1 докторська дисертація (доцент Луценко В.М.); опублікована 1 монографія (професор Мачуський Є.А.).

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт: опубліковано 16 статей, зроблено  22 доповідей на конференціях, в т.ч. 17  – на міжнародних.

 

Тема № 2718-п/1. Комплекс синергетичної фізіотерапії з регулюванням параметрів за даними діагностики та моніторингу функціонального стану людини (комплексний проект)

Термін виконання: початок 01.01.2014 р., закінчення 31.12.2015 р. (науковий керівник Є.А.Мачуський) (Єременко О.І.)
Номер державної реєстрації НДР 0114 U 000557
код КВНТД I.2 12.11.17
УДК 615.47:616-072.7
Підстава для проведення роботи: Наказ МОН від 22.11.2013 р. №1611, Наказ НТУУ ”КПІ” від 20.02.2014 р. № 2-15.

 

№ 1033. Розробка на виготовлення ВЧ-генератора для електрохірургії та електрофізіотерапії. Договір №1033. від 27.12.2013 р. Замовник ТОВ «Ендомед». (науковий керівник Є.А.Мачуський) (Єременко О.І.)

Розроблено структурні, функціональні, принципові схеми, онструкторська документація на високочастотний генератор.

Виготовлено та випробувано експериментальний зразок генератора: робоча частота – 880 кГц, вихідна потужність – від 10 до 300 ВА, регулювання вихідної напруги від 30 до 3000 В, регульовання параметрів модуляції від 1 мс до 1 с.

Розроблено технічний опис, паспорт на ВЧ-генератор та проект методики їого використання  в задачах медичних досліджень.

За результатами вказаних робіт підготовлено матеріали патенту на винахід разом з медичним центром «Ендомед» та лікарем-фізіотерапевтом О.Цвір, зроблено доповіді на 3-х конференціях та симпозіумах.

У даному напрямку у 2013 р. виконувалoсь 11 г/д робіт з річним обсягом фінансування 409,14 тис. грн.


 

 СЕМІНАРИ ТА ВИСТАВКИ

1. Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Восьма міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu», 2017 р.

2. Семінар «Моделювання фізичних взаємодій і розрахунок фундаментальних констант природи» (доповідач професор Мачуський Є.А., каф. ФТЗЗІ КПІ)

3. Семінар «Малоквантові комунікації» (доповідач професор Мачуський Є.А., каф. ФТЗЗІ КПІ; співдоповідачі Мачуський Є.А., Луценко В.М., Земляк О.М., Степаненко В.М.)

4. Семінар «INFORMATION SECURITY International Training Workshop» – Київ. 2014р. (учасники Мачуський Є.А., Луценко В.М.)

 

 

facebook

twitter

google

linkedin