Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

НДР


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

3546

7

В 2014р. студенти кафедри ФТЗЗІ прийняли участь у наступних Олімпіадах, Міжнародних та Всеукраїнських турнірах вищого ґатунку:

 1. Міжнародні математичні змагання НИУ Вищої Школи Економіки (Москва, Росія, березень 2014) – 2 місце студентка ФТІ Воронкова Єлизавета Сергіївна гр.ФЕ-01
 2. Міжнародний конкурс «Європейські інженерні змагання ЕВЕС Urraine 2014 (березень 2014р.). Капітан команди «Нова команда» Воронкова Єлизавета Сергіївна гр..ФЕ-01 посіла 3-е місце.
 3. Міжнародний конкурс «Sikorsky Challenge -2014фіналіст конкурсу Воронкова Єлизавета Сергіївна гр..ФЕ-01.
 4. Міжнародний конкурс  ID CEE 2014 (жовтень, Київ) Воронкова Єлизавета Сергіївна гр..ФЕ-01 виборола 3-є місце по одній з номінацій.
 5. Всеукраїнський конкурс інноваційних продуктів з інформаційної безпеки банківської системи «Антикібер-2013/14»Фіналісти конкурсу (10 осіб) студенти гр. ФЕ 4-6 курсівПереможці Воронкова Єлизавета Сергіївна гр..ФЕ-01 – 1-е місцеТрінька Ігор Ігорович гр..ФЕ-01 –2-е місце Пишка Дмитро Іванович гр..ФЕ-31с    – 3-є місц

 


 

Студенти Фізико-технічного інституту по виконаних наукових роботах  прийняли участь в таких конференціях:

 

1) ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах», травень 2014р., м.Київ – 8;

2) ХІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», Київ, квітень 2014. Всього доповідей – 110, від інших ВУЗів – 10


 

 

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПЕРЕХІДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 

Угода № 647/1019. «Анализ результатов экспериментальных исследований спектрально-энергетических и угловых характеристик сигналов, излучаемых морскими объектами». Замовник НДІ «Гідроприладів», м. Київ. (Пуха С.П.)

Стан виконання – Робота продовжується. Закриті відповідні етапи

 • визначені спектральні, фазові i кутові характеристики морських об’єктів; проаналізовані результати вимірювання рівнів морських об’єктів; розроблені рекомендації по використанню отриманих векторно-фазових засобів виявлення об’єктів:
 • визначені характеристики відмінних ознак надводних і підводних об’єктів при класифікації джерел випромінювання по тиску і вертикальній складовій коливальної швидкості за результатами експериментальних досліджень характеристик сигналів та завад, та розроблені рекомендацій і фізичних алгоритмів класифікації.
 • подана до друку в стаття, яка знаходиться на рецензії в журналі «Известия вузов. Радиоэлектроника», Векторно-фазовая обработка сейсмоакустических импульсных сигналов, вызванных свободным падением груза на дно водоема, авторами якої є Пуха Г.С., Мачусcкий Е.А., Кратко А.А., Пуха С.П.

Договір № 1042. «Поставка продукції: Термінальний блок розширення, Термінальний блок GSM- GPS, Термінальний блок живлення та аналогової обробки». Договірна ціна 303 120 грн. ЗамовникКорпорація «Українські атомні прилади та системи», м. Київ. (Пуха С.П.)

Стан виконання – Закрито перший етап. Підготовле22222на продукція для виконання другого етапу.

Результати впровадження: Виготовлені дослідні зразки та передані Замовнику для проведення тестування.

Виготовлені та підготовлені чотири робочих комплекти блоків для встановлення на двох спец автомобілях державного підприємства «Радон».

Спец автомобілі призначені для безпечного транспортування високорадіоактивних речовин та непереривного моніторингу самого процесу перевезення.

На фото показані макетну плату дослідного зразку.


 

Договір № 1046. «Модернізація системи управління кроковими двигунами часового ведення та електромеханічних муфт затискачів телескопу АЗТ-2». Договірна ціна – 17100 грн. Замовник Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м. Київ (Пуха С.П.)

Стан виконання: Робота повністю виконана

Результати впровадження: Виготовлена електронна апаратура встановлена на телескопі АЗТ-2 дозволить автоматизувати процеси астрономічних досліджень.

На фото показано електронна апаратура для модернізації систем телескопу АЗТ-2.

 

1

 

Договір комісії № USE-16.1-72-D/K-13. «Кабельної мобільної системи для прийому сейсмоакустичних сигналів». Договірна ціна 13 000 доларів США. Замовник – Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (м. Київ) (Пуха С.П.)

Стан виконання: Робота повністю виконана в 2013 році, в 2014 році була здійснена поставка продукції Інозамовнику.

На фото показано зовнішній вид системи.

1

 


 

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

 

У звітному році захищена одна докторська дисертація (доцент Земляк О.М.); підготовлена 1 докторська дисертація (доцент Луценко В.М.); опублікована 1 монографія (професор Мачуський Є.А.).

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт: опубліковано 16 статей, зроблено  22 доповідей на конференціях, в т.ч. 17  – на міжнародних.

 

Тема № 2718-п/1. Комплекс синергетичної фізіотерапії з регулюванням параметрів за даними діагностики та моніторингу функціонального стану людини (комплексний проект)

Термін виконання: початок 01.01.2014 р., закінчення 31.12.2015 р. (науковий керівник Є.А.Мачуський) (Єременко О.І.)
Номер державної реєстрації НДР 0114 U 000557
код КВНТД I.2 12.11.17
УДК 615.47:616-072.7
Підстава для проведення роботи: Наказ МОН від 22.11.2013 р. №1611, Наказ НТУУ ”КПІ” від 20.02.2014 р. № 2-15.

 

№ 1033. Розробка на виготовлення ВЧ-генератора для електрохірургії та електрофізіотерапії. Договір №1033. від 27.12.2013 р. Замовник ТОВ «Ендомед». (науковий керівник Є.А.Мачуський) (Єременко О.І.)

Розроблено структурні, функціональні, принципові схеми, онструкторська документація на високочастотний генератор.

Виготовлено та випробувано експериментальний зразок генератора: робоча частота – 880 кГц, вихідна потужність – від 10 до 300 ВА, регулювання вихідної напруги від 30 до 3000 В, регульовання параметрів модуляції від 1 мс до 1 с.

Розроблено технічний опис, паспорт на ВЧ-генератор та проект методики їого використання  в задачах медичних досліджень.

За результатами вказаних робіт підготовлено матеріали патенту на винахід разом з медичним центром «Ендомед» та лікарем-фізіотерапевтом О.Цвір, зроблено доповіді на 3-х конференціях та симпозіумах.

У даному напрямку у 2013 р. виконувалoсь 11 г/д робіт з річним обсягом фінансування 409,14 тис. грн.


 

 

 НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ВИСТАВКИ

 1. Семінар «Моделювання фізичних взаємодій і розрахунок фундаментальних констант природи» (доповідач професор Мачуський Є.А., каф. ФТЗЗІ КПІ)
 2. Семінар «Малоквантові комунікації» (доповідач професор Мачуський Є.А., каф. ФТЗЗІ КПІ; співдоповідачі Мачуський Є.А., Луценко В.М., Земляк О.М., Степаненко В.М.)
 3. Семінар «INFORMATION SECURITI International Training Workshop» – Київ. 2014р. (учасники Мачуський Є.А., Луценко В.М.)