Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Чебанюк

 

 

Чебанюк Олена Вікторівна

доцент, к.т.н.

Сторінка Google Scholar

З 2019 р. працює на кафедрі ФТЗЗІ. Має членство у координаційних радах міжнародних закордонних конференцій, у програмних комітетах міжнародних закордонних конференцій та у редколегіях міжнародних закордоних журналів. Член міжнародних наукових спільнот: ITHEA® International Scientific Society; INSTICC; Egyptian Computer Society. Володіє англійською, болгарською, іспанською мовами.

 

Напрями наукової діяльності


  • Програмна інженерія (Software Engineering)
  • Повторне використання програмних артефактів (Software Artifacts Reuse)
  • Архітектура, керована моделлю (Model-Driven Architecture)
  • Розробка, керована моделями (Model-Driven Development)
  • Лінійка програмних продуктів (Software Product Line)

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Операційні системи
  • Комплекси захисту конфіденційної інформації

Перелік основних публікацій


 1. О. Chebanyuk Formal Foundations for Software Model to Model Transformation Operation. Проблеми програмування. – №2-3,- 2018,0.195-205.
 2. В. Чебанюк Метод уточнення поведнікових моделей програмного забезпечення з використанням паттернів проектування. Проблеми програмування, – 2014. – №2-3. – С.193-203.
 3. V. Chebanyuk Designing of ontology for the application domain “data transition processes in networks” Інженерія програмного забезпечення. – 2012. – № 3-4 (15-16). – С.25-33.
 4. V. Chebanyuk, V.l. Chuprynka One approach of constructing problem domain metamodel Інженерія програмного забезпечення. – 2012. – №4(10).-С.24-33.
 5. О.В. Чебанюк, В.І. Чупринка Метод доменного аналізу для ефективного моделювання процесів при проведенні експериментів з використанням програмного забезпечення. Проблеми програмування, – 2012. – №2-3. – С.168-173.

 Науково-технічні журнали

 1. Chebanyuk O. & Palahin O. (2019) Domain Analysis Approach. International journal “Informational Content and Processing”. 6(2), 2019, 3-20.
 2. Chebanyuk O.  Analysis of Software Models’ Processing.Operations. Recent Advances in Petrochemical Science. 2018, (6)  DOI: 10.19080/RAPSCI.2018.06.555680 (видання індексується у Index Copernicus)
 3. O. Chebanyuk, Abdel-Badeeh M. Salem Formal Foundation, Approach, and Smart Tool for Software Models’ Comparison. Egyptian Computer Science Journal Volume 42, Number 4 – p. 89-102
 4. O. Chebanyuk, V. Yevtukh A Technique Improving The Performance Of Applications That Are Compiled Under Android In Unity3D “International journal Informational theories and knowledge”, Vol 12, number 2- 2018, in press
 5. O. Chebanyuk Designing of Software Model to Model Transformation Language. International Journal of Computers, Number 3, 2018, p 120-129.
 6. О. Chebanyuk, О. Dyshlevyy, V. Skalova An approach of obtaining initial information for behavioral software models processing International journal Informational models and analysis. Volume 7, Number 2-2018, p. 25-41.
 7. Е. Chebanyuk, Yu. Mironov An approach of obtaining initial information for software models analysis. “International journal. Informational content and processing.”, Vol. 4, number 2 – 2017, p.114-143
 8. E. Chebanyuk, D. Povalyaev An approach for architectural solutions estimation “International journal Informational theories and knowledge”, Vol 11, number 2-2017, p.114-143
 9. E. Chebanyuk, D. Povalyaev Software architecture verification approach. Інженерія програмного забезпечення. №2 -2017
 10. Е. Chebanyuk, Yu. Mironov Extracting information about software models. Інженерія програмного забезпечення. №1 -2017
 11. Е Chebanyuk, О Hlukhov Cross-platform environment for application life cycle management. “International journal Informational theories and applications”, vol 24, number 2- 2017, №2 p.77-98.
 12. E Chebanyuk, K. Shestakov An Approach for Design of Architectural Solutions Based on Software Model-To-Model Transformation “International journal Informational theories and applications”, Vol 24, Number 1 -2017, p.60-84
 13. E. Chebanyuk, Kr. Markov Model of problem domain “Model-driven architecture formal methods and approaches”. International Journal “Information Content and Processing”, Vol. 22, Number 4, ITHEA 2016, p.202-222
 14. E. Chebanyuk, Kr. Markov Software model cognitive value. International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 22, Number 4, ITHEA 2015
 15. E.V. Chebanyuk Method of domain models designing. International journal Informational models and analysis. – 2014, №3 P 233-245
 16. E.V. Chebanyuk Method of behavioural software models synchronization International journal Informational models and analysis. -2014, №2 P 147-163

 Міжнародні науково-практичні конференції

 1. Chebanyuk O. & Castellanos Peñuela J. B.  Approximate software models’ comparison: a foundation for refinement operation. Proceedings of the International conference on software engineering, Kyiv June 03-06 2019, 11-13.
 2. Chebanyuk O., Markov K., Ivanova K., Velychko V. About two stereotypes of uml profile for multidimensional numbered data bases. Proceedings of the International conference on software engineering, Kyiv June 03-06 201930-34.
 3. Chebanyuk O. & Salem Abdel-Badeeh M.  Designing of epsilon refinement language for software models’ processing. Proceedings of The Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″2019, 6.22-6.23.
 4. О. Chebanyuk An Approach of Text to Model Transformation of Software Models In Proceedings of the 13th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2018), p. 432-439
 5. Chebanyuk O.& Salem Abdel-Badeeh M. Software models’ refinement in AGILE approach. Review and Challenges. Proceedings of the eight world congress. “Safety in Aviation and Space Technologies”. October 10-12, 2018 “AVIA-2018”4.2.9-4.2.12.
 6. O. Chebanyuk, Juan Bautista Castellanos Penuela Designing of Framework for UML Use Case to Communication Diagram Transformation. Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія програмного забезпечення» 04-08 червня 2018 р, ст. 13-16.
 7. O. Chebanyuk К Markov Designing of abstract syntax for software model to model transformation language Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Міжнародна наукова конференція, присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 13-15 грудня 2017 року, с. 163-164
 8. O.V Chebanyuk. Restoring structure of UML software model from its text representation in XMI XIV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем, TAAPSD’2017)» (Україна, Київ, 4-8 грудня 2017 року)
 9. E. Chebanyuk, Kr. Markov An approach to class diagrams refinement according to SOLID Design Principles. 4th International conference on Model-Driven Engineering and software Development Rome, Italy p. 435-441,2016
 10. E. Chebanyuk Kr. Markov About one principle of model to model transformation in agile approach. III Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & І), 8 -10 листопада 2016 р. стр. 67-69.
 11. Е. Chebanyuk, D Povalyaev, A Marinskaya Peculiarities of requirement analysis in game development. III Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & І), 8 -10 листопада 2016 р. стр. 67-69.
 12. Е. Chebanyuk Kr. Markov About mathematical foundations for software model to model transformation approaches. The seventh world congress “Aviation in the XXI century” September 19-21 Kyiv, Ukraine p. 1.13.30- 1.13.35
 13. E. Chebanyuk Model-Driven Approaches in Agile methodology II Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & І), 3 – 5 листопада 2015 р. стр. 133-135.
 14. E.V. Chebanyuk An approach to class diagram designing. Proceedings of the 2st International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development 7-9 January 2014 y. Portugal Lisbon P. 579-583