Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Козєрук_СА

Intellect

 

 

Козєрук Сергій Олександрович

доцент, к.ф.-м.н.

 

Сторінка Google Scholar

Сторінка Intellect

 

Закінчив електроакустичний факультет КПІ у 1976 році за спеціальністю “Електроакустика та ультразвукова техніка”. Працював у НДІ гідроприладів, КБ “Шторм” на інженерних посадах. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукової діяльності


  • Гідроакустичні вимірювання
  • Розробка ефективних ультразвукових перетворювачів
  • Адаптивні ультразвукові системи вимірювання відстані та рівня, охоронні пристрої
  • Ультразвукові скануючі системи
  • Акустичні методи вимірювання фізичних характеристик будівельних матеріалів та конструкцій
  • Акустичні системи виявлення та локалізації повітряних та наземних загроз

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Оптоелектронні прилади та пристрої

Перелік основних публікацій


 

 1. S.Kozeruk. Simple Acoustic Array for Small UAV Detection. Proc. of IEEE 35th Int. Sc.Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp.656-660, April 16-18, 2019, Kyiv, Ukraine.

 2. S.Kozeruk ,V. Shvaichenko. Features of Ultrasonic Application for Non-Invasive Massage International Journal of Computing Academic Research (IJCAR)ISSN 2305-9184, Volume 8, Number 3(August 2019), pp.47-57.

 3. Козерук С.О.,Коржик О.В. Виявлення малих літаючих апаратів за акустичним випромінюванням.// Вісник НТУУ” КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2019.– №. 76. С. 15-20.

 4. Козерук С.О. ,Коржик О.В Кореляційний пеленгатор малих літальних апаратів // Вісник НТУУ” КПІ”.Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2019.– №. 79. С. 41-47.

 5. S.Kozeruk. Approbation of evaluation techniques of acoustic waves time delay for sound sources localization// Proc. of IEEE 35th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2018, pp.582-586.

 6. Козерук С.О., Мазніченко Д.В. Визначення координат джерела пострілу по акустичним хвилям// ElectronCommun, 2017, vol. 22, No1, p.45-49.

 7. Козерук С.О., Сергієнко О.В. Визначення часових затримок хвиль в задачах акустичної локації// Scientific Journal ”ScienceRise”, 2017,  p.82-85.

 8. Козерук С.О., Мазніченко Д.В., Митяй Ю.Б. Дослідження параметричної трансформації ультразвуку в звук// Системи обробки інформації – Харків.: ХУПС, 2015.- випуск №10(135)- с.21-25.

 9. S.Kozeruk. Modeling of acoustic beam for location with high resolution. 5th International Universal Communication Symposium, October 12-14, 2011, Gumi, Korea.

 10. Козерук С.А. К вопросу об акустическом контроле физико-механических характеристик стержневых изделий // Электроника и связь- 2009, 3, с.139-142.

 11. Козерук С.А., Петрищев О.Н., Мартынюк А.Я. Исследование несимметричного биморфного пьезоэлектрического излучателя с корректирующим слоем // Электроника и связь- 2006, 4, с.54-64.

 12. Козерук С.А., Гордеев Б.Н. Система автоматизированного дистанционного контроля параметров жидких и сыпучих материалов, хранящихся в резервуарах и силосах //Тези доп. Науково-практ. конф.”Совершенствование методик расчета металлических конструкций и резервуаров”-Скадовск, 2003, с.36-37.