Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

noavatar

 

 

Репа Федір Михайлович

старший викладач

Розклад викладача

1963 – 1967 рр. – Київський технікум радіоелектроніки
1967 – 1973 рр. – Київський політехнічний інститут.
З 1969 року почав працювати на кафедрі теоретичних основ радіотехніки (ТОР) КПІ.
1973 – 1975 рр. – Служба у лавах Радянської Армії
1975 – 1989 рр. – молодший, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри ТОР КПІ.
З 1989 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.12.07 – «Антени та пристрої надвисоких частот» та доцент кафедри ТОР.
У 1994 р. – отримав диплом доцента.
2008р. – Підвищення кваліфікації за напрямком «Експлуатація мереж UMTS (WCDMA Basic Training)».

Альма-матер


Київський політехнічний інститут (1973 р.)

Напрям наукової діяльності


  • Мікрохвильові технології у промисловості та медицині

Викладає такі дисципліни:


  • Основи мікроелектроніки
  • Мікроелектроніка
  • Твердотільна електроніка

Наукові проекти:


  • Лікувально-діагностичний комплекс міліметрового діапазону частот. Результати опубліковані у журналі //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №1. – С.195 – 198. (фахове видання) у співавторстві з Савенко Я. В.

Перелік публікацій


Основні

 1. Я. Савенко, Є. Нелін, F. Repa. Система міліметрових хвиль для медичної діагностики // Львів-Славське, Міжнаро-дна конференція з сучасних проблем радіотехніки, телекомунікацій та комп’ютерних наук. – 2016. – C. 796–799.
 2. Y. V. Savenko, E. A. Nelin, F. M. Repa. Control system for effective Millimeter-Wave Medical Diagnostics Odesa, Scientific Edition. Measuring and Calculating Equipment in Technological Process. XIV International Scientifically-Technical Conference. – 2015. – P. 173–174.
 3. Я. В. Савенко, Є. А. Нелін, Ф. М. Репа Real-Time Monitoring System in Millimeter and Optical Ranges (Моніторингова система реального часу у міліметровому та оптичному діапазонах) // Квебек (Канада), Праці Міжнародного симпозіуму з геонаук та дистанційного зондуввання. – 2014. – C. 1940–1942.
 4. Я.В. Савенко, Ф. М. Репа. Дослідження медико-інженерних принципів створення інформаційних медико-діагностичних систем міліметрового діапазону (Звіт про НДР, заключний / НТУУ “КПІ”, 2014)
 5. Savenko Y.V., Repa F.M. Millimetre-Wave Extra Low Radiation Measuring System for Environment and Biomedical Applications // The European Microwave Week. – Amsterdam (The Netherlands). – 2008.
 6. Заїчко К.В., Репа Ф.М. Савенко Я.В. Дослідження спектрометричної системи для локалізації об’єктів у міліметровому діапазоні // Сучасна спеціальна техніка. 2013. – №1(32). – С. 68 – 71
 7. Савенко Я.В., Репа Ф.М. Лікувально-діагностичний комплекс міліметрового діапазону // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №1. – С.195 – 198.

 Науково-технічні журнали

 1. Репа Ф. М. Концептуальна структурно-функціональна модель радіотехнічного комплексу технологічного призначення //Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2000. – № 5. – С. 9–14.
 2. Репа Ф. М. Способ достижения инвариантности теплофизического состояния объекта в микроволновом электромагнитном поле //Электроника и связь. –  2001. – № 10. – С. 37 – 39.
 3. Репа Ф. М. Вимірювання поглиненої НВЧ потужності методом періодичного порівняння // Наукові вісті НТУУ ”КПІ”. – 2004. – №. 3. – С. 24-27.
 4. Репа Ф. М. Радиотехническая система технологического назначения с измерительным каналом влажности // Радиоэлектроника (Известия высш. учебн. завед).  – 2004. –   № 8. – С. 60-67.