Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

 

 

 

Володимир Павлович Смирнов

старший викладач

Розклад викладача

Володимир Павлович Смирнов, старший викладач.

Викладає дисципліни: “Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці”.

Керує підготовкою бакалаврів.

Наукові інтереси: технічна діагностика джерел сигналів, аналізувальні та пошукові системи захисту інформації.

Альма-матер


КПІ ім. Ігоря Сікорського (1965 р.)

Напрям наукової діяльності


  • Системи технічної та медичної діагностики

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Фізичний лабораторний практикум 
  • Засоби приймання та обробки інформації 
  • Теорія сигналів  
  • Теорія сигналів 2
  • Фізика 2
  • Засоби передавання інформації

Перелік публікацій


Навчально-методичні праці

 1. Теорія сигналів. Навчальний посібник для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / Укл. Смирнов В.П. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2020. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9; Дата 30.04.2020. – 93 с.
 2. Засоби передавання інформації. Курсова робота. Навчальний посібник для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / Укл. Смирнов В.П. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019. – 37 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Засоби приймання і оброблення інформації» / Укл. Смирнов В.П. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби приймання і оброблення інформації» / Укл. Смирнов В.П. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 5. Методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Теорія сигналів» / Укл. Смирнов В.П. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 6. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія сигналів». Частина 1. Математичні моделі детермінованих сигналів» / Укл. Смирнов В.П., Кущ С.М., Прогонов Д.О. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія сигналів». Частина 2. Спектральний аналіз періодичних сигналів» / Укл. Смирнов В.П., Кущ С.М., Прогонов Д.О. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія сигналів». Частина 3 Спектральний аналіз неперіодичних сигналів» / Укл. Смирнов В.П., Кущ С.М., Прогонов Д.О. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 9. Методичні вказівки до проведення лабораторного практикуму з дисципліни “Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації” / Укл. Смирнов В.П., Кущ С.М., Прогонов Д.О. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 10. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Поля і хвилі в системах ТЗІ Ч1. Радіоелектронні системи передавання інформації» / Укл. Смирнов В.П., Кущ С.М. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2019. – Електронний посібник; Url: ; Ухвалено методичною радою; Протокол № 4/2019; Дата 26.03.2019
 11. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Радіосистемна інженерія» / Укл. Смирнов В.П. – К.: КПІ. ім. Сікорського, 2018. – Електронний посібник; Ухвалено методичною радою; Протокол № 9/2018; Дата 24.05.2018
 12. Смирнов В.П. Конспект лекцій з дисципліни “Основи теорії кіл, сигнали та процеси в радіоелектроніці”. — К.: КПІ ім. Сікорського, 2017.— 130с.
 13. Смирнов В.П., Захарченко О.С. Конспект лекцій з дисципліни “Радіовимірювання”. — К.: КПІ ім. Сікорського, 2017.— 125с.
 14. Смирнов В.П. Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл». — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2015.— 36с.
 15. Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни «Основи теорії радіокіл».— К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.
 16. Смирнов В.П. Моделювання радіоелектронних кіл та сигналів у середовищі ELECTRONICS WORKBENCH. Навчальний посібник.  — К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.
 17. Смирнов В.П. Основи теорії радіокіл. Навчальний посібник — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.
 18. Смирнов В.П. Біосигнали, сенсори та вимірювальні перетворювачі. Навчальний посібник. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. — 80с.
 19. Основи радіоелектроніки. Частина 2: навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В.П. Смирнов. – Київ : НТУУ «КПІ», 2011.
 20. Основи радіоелектроніки. Частина 1: навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В.П. Смирнов. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010.
Ativador Windows 10