Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

noavatar

 

 

 

Терещенко Єлизавета Миколаївна

асистент

Альма-матер


КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра ФТЗЗІ

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Основи структурного аналізу сигналів
  • Основи стегоаналізу мультимедійних даних
  • Переддипломна практика
  • Виконання магістерської дисертації
  • Дипломне проектування

Перелік публікацій


Основні

 1. Yelizaveta Tereshchenko, Dmytro Progonov. Stego images calibration using wavelet transformation. – Materials of 7 th International Scientific and Technical Conference “Information Protection and Information Systems Security”. – Lviv, 30-31 May 2019. – pp. 106-107.
 2. Yelizaveta Tereshchenko. Cover Images Reconstruction Using Redundant and Sparse Representation. – Матеріали XIX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Science and Technology of the XXI Century». – 29 листопада 2018 р., м. Київ – Part III – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018 – с. 153-155.
 3. Терещенко Є.М. Методи реконструкції контейнерів з використанням розріджених та надлишкових базисів / Терещенко Є.М., Прогонов Д.О. – Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 26-27 квітня 2018 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2018. – с. 138-141.
 4. Терещенко Є. Виявлення стеганограм, сформованих згідно адаптивного методу SI-UNIWARD, з використанням універсальних стегодетекторів / Богайчук В., Терещенко Є., Прогонов Д. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 105-106.
 5. Терещенко Є.М. Ефективність універсальних стегодетекторів у випадку використання адаптивних методів формування стеганограм / Богайчук В.О., Терещенко Є.М., Прогонов Д.О. – Праці VI міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів та негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – с. 232-234.
 6. Yelizaveta Tereshchenko. Detection of Stego Images Formed by Adaptive Embedding Method Using Universal Stegdetectors. – Матеріали XVIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Science and Technology of the XXI Century». – 7 грудня 2017 р., м. Київ – Part V – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2017 – с. 129-130.