Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Роботи Бакалаврів 2020

 1. Пристрій сигнальної протидії БПЛА     виконав Вітько Ю. С.
 2. Завадостійке кодування цифрових телевізійних сигналів     виконав Юхименко А. В.
 3. Захист автоматизованих систем управління транспортним засобом      виконав Краснов О. С.
 4. Відповідність етапів побудови систем захисту інформації стадіям створення автоматизованих систем     виконав Кочубей О. І.
 5. Методика створення комплексів безконтактної ідентифікації     виконав Вєтюков Д. О.
 6. Підвищення захищеності сучасних систем «Розумний дім»     виконав Дрегало Б. С.
 7. Захист банкоматів від несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації     виконав Хрущов М. С.
 8. Оцінка ефективності систем автентифікації за геометрією обличчя     виконала Кісіоглова А. І.
 9. Автентифікація користувачів на основі нечітких екстракторів біометричних даних облич     виконав Городівський В. А.
 10. Методи поведінкової автентифікації користувачів на мобільних пристроях     виконала Кудрявцева Ю. О.
 11. Стійкість систем візуальної аутентифікації до зміни якості зображення     виконав Струнін І. В.
 12. Деструкція стеганограм з використанням варіаційних автоенкодерів     виконав Шабаркін П. О.
 13. Методи формування стеганограмм на основі генеративно-змагальних мереж     виконала Тусіна Н. В.
 14. Використання згорткових нейронних мереж для виявлення стеганограм     виконала Яриш М. Б.
 15. Системи контролю середовища за умов дефіциту енергоресурсу     виконав Копанєв М. М.
 16. Використання інтелектуальних відеокамер в системах розпізнавання образів     виконала Бірюкова А. М.
 17. Аналіз захищеності інформації при використанні RFID-технології     виконала Ранценс Дарія Сергіївна
 18. Модифікована система охоронної сигналізації на основі використання GSM-каналу     виконав Горошко Б. В.
 19. Використання клавіатурного почерку як способу ідентифікації користувачів в системах дистанційної освіти     виконав Сіліч В. Ю.
 20. Особливості захисту персональних даних на підприємстві     виконав Гладишко Є. В.
 21. Електромагнітні системи виявлення порушників в обмежених просторах     виконав Михальчук Я. А.
 22. Оцінка захищеності канальних кодів четвертої діади     виконав Кирилюк В. А.
 23. Пристрій радіоелектронного виявлення БПЛА     виконав Гуцалюк Е. А.