Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

3_Живков

Intellect

       Scopus

Медаль_Живков 1

Олександр Петрович Живков

доцент, к.т.н.

Розклад викладача
Сторінка Scopus
Сторінка Google Scholar

з 1977 по 1993 роки Олександр Петрович працював на кафедрі теоретичних основ радіотехніки. Викладав такі дисципліни, як електродинаміка, антени та пристрої НВЧ, метрологія, теорія кіл.

З 2005 року – працює на кафедрі фізико-технічних засобів захисту інформації, ФТІ.

Живков О.П. – автор більш як 50 наукових праць, в т.ч. монографії по супутниковому телебаченню, а також 24 авторських свідоцтв.

Олександр Петрович нагороджений нагрудним знаком “За заслуги” Аерокосмічного агенства України.

Альма-матер


КПІ ім. Ігоря Сікорського

Напрям наукової діяльності


  • Метаматеріали в електродинаміці та акустиці
  • Пристрої та фільтри НВЧ
  • Антени
  • Супутниковий зв’язок та мовлення
  • Вимірювальні датчики

Наукові проекти


  • НТР за держзамовленням № ДЗ/472-2011 (2011-2012 р.): «Електронна цифрова лабораторія для викладання науково-природничих та біомедичних  дисциплін в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації» Н.кер. Якименко Ю.И., відп. вик. Орлов А.Т., Звіт про НДР. № договору ДЗ/472-2011 від «29» вересня УДК 621.317.2, Держ. Реєстр. номер 0111U008786. Держ. Облік. номер 0213U003400. Інв. номер 0713U00440 − К. : УкрІНТЕІ, 2012. − 246 с.
  • 1996 рік: спільний проект Національного Космічного Агентства України та Європейського Космічного Агентства з мобільного супутникового зв’язку.
  • 1995 рік: спільний проект  Національного Космічного Агентства України,  КБ «Південне», Науково-виробничого об’єднання «Енергія», Британського Космічного Агентства з розробки космічних антен великого розміру.

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


Квантова електродинаміка хвильових процесів

 •  Методичні рекомендації

Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль
Антени та пристрої НВЧ
Приймач супутникового телевізійного мовлення
Побудова схемної моделі і топології фільтра у ПЗ Microwave Office
Методичні вказівки по створенню графіків у ПЗ AWR Microwave Office

 • Лекції

S-матриця
Інтегральні лінії передачі (частина 1)
Інтегральні лінії передачі (частина 2)
Властивості та основні характеристики плоских ЕМХ
Похиле та нормальне падіння плоскої хвилі на межі розподілу двох середовищ
Розсіяння плоских хвиль на межі розподілу двох середовищ
Прямокутний хвилевід
Хвиля типу Н10
Мостові схеми

 • Курс “Електродинаміка” (англійською мовою)

Лекція 1 Лекція 5
Лекція 2 Лекція 6
Лекція 3 Лекція 7
Лекція 4 Лекція 8

 • Література

Прийом телебачення та радіомовлення з супутників

 • ВИБІРКОВИЙ КУРС «Сенсори на базі метаматеріалів»

Авторські свідоцтва і патенти


 • «Застосування акустичного резонатора Гельмгольца для дисоціації газогідратів». Гайко Геннадій Іванович, Живков Олександр Петрович, Пига Любов Миколаївна. Номер заявки: u 2019 04172. Дата подання заявки: 19.04.2019 (24) Дата, з якої є чинними права на
  корисну модель: 25.09.2019. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.09.2019
 • «СВЧ-фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1195401 (СССР) Опубл. в Б.И., 1985, № 44
 • «Частотный разделитель» (Живков А.П., Ильченко М.Е.,  Заславец А.Л.) Авторское свидетельство № 1381621 (СССР) Опубл. в Б.И., 1988, № 10
 • «Направленный фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1343469 (СССР) Опубл. в Б.И., 1987, № 37
 • «Сверхвысокочастотный фильтр» (Живков А.П.,Лерер А.М., Ольшанский Л.М., Шеламов Г.Н.) Авторское свидетельство № 1467611 (СССР) Опубл. в Б.И., 1989, № 11
 • «Резонансный диэлектрический излучатель СВЧ» (Живков А.П., Ильченко М.Е., Старков М.А.) Авторское свидетельство № 1538204 (СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 15.09. 1989
 • «СВЧ-фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е., Крылач О.Ф.) Авторское свидетельство № 1569920 (СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 8.02. 1990
 • «СВЧ-фильтр» (Живков А.П., Старков М.А.) Авторское свидетельство № 1578776 (СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 15.03. 1990
 • «СВЧ-диплексер» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1596408 (СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 1.06. 1990
 • «Двухмодовый фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.,  Крылач О.Ф., Кущ С.Н., Шеламов Г.Н.) Авторское свидетельство № 1525778 (СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 1.08. 1989
 • «СВЧ-фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е., Крылач О.Ф., Шламов Г.Н.) Авторское свидетельство № 1529322(СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 15.08. 1989
 • «Микрополосковый фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е., Витюк А.Г.) Авторское свидетельство № 1518837 (СССР)Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 1.07. 1989
 • «Сверхвысокочастотный фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.,   Шеламов Г.Н.) Авторское свидетельство № 1518836(СССР)Опубл. в Б.И.,1989, № 40
 • «Режекторный фильтр СВЧ» (Живков А.П., Ильченко М.Е.,   Витюк А.Г.) Авторское свидетельство № 1529321(СССР)Опубл. в Б.И.,1989, № 46
 • «Микрополосковый режекторный фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.,   Неиленко М.В.) Авторское свидетельство № 1513543(СССР) Опубл. в Б.И.,1989, № 37
 • «Режекторный СВЧ-фильтр» (Живков А.П., Витюк А.Г., Войтенко А.Г.,   Ильченко М.Е., Нарытник Т.Н., Приймак Т.Н.) Авторское свидетельство № 1739408(СССР) Опубл. в Б.И.,1992, № 21
 • « Фильтр СВЧ» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1496581(СССР)Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 22.03. 1989
 • «Сверхвысокочастотный фильтр» (Живков А.П., Жук В.В., Лерер  А.М., Шеламов Г.Н.) Авторское свидетельство № 1467614(СССР) Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 15.11. 1988
 • «Полосовой фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1425797(СССР) Опубл. в Б.И.,1988, № 35
 • «Резонансный диэлектрический излучатель СВЧ» (Живков А.П.,Ильченко М.Е., Старков М.А.) Авторское свидетельство № 1429202(СССР)Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 8.06. 1988
 • «Волноводный полосовой фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1396184(СССР)Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 15.01. 1988
 • «Режекторный фильтр» (Живков А.П., Ильченко М.Е.) Авторское свидетельство № 1417082(СССР)Зарегистрировано в Гос. Реестре изобретений СССР 15.04. 1988
 • «Фильтр СВЧ» (Живков А.П., Ильченко М.Е., Шеламов Г.Н., Диброва В.А) Авторское свидетельство № 1451787(СССР)Опубл. в Б.И.,1989, № 2

Перелік публікацій


Монографії

 1. Ильченко М.Е., Живков А.П., Гассанов Л.Г. , Бэм Д.М. Спутниковое телевидение и радиовещание. Техника. Киев. 1991 г.
 2. Прием телевидения и радиовещания со спутников. Д.Ю. Бэм, М.Е. Ильченко, А.П. Живков, Л.Г. Гассанов.  Киев: Техника, 1992.  176 с.
 3. Ільченко М.Ю., Живков О.П. Фільтри НВЧ на базі структур з резонаторами в паралельних каналах як комірки метаматеріалів. // Досягнення в телекомунікаціях 2019 / за наук. ред. М.Ю. Ільченка, С.О. Кравчука: монографія. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – С. 318–334.

Міжнародні науково-практичні конференції та науково-технічні журнали

 1. Zhivkov A., Kopaniev M., Rybak O. “Smart street” management system prototype based on the LoRaWAN protocol. XIV Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи телекомунікацій” ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.
 2. A. Zhivkov, R. Kamarali, M. Kopaniev, O. Krylach, I. Saychenko. Anomalous dispersion and group delay of metamaterial cells. XIV Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи телекомунікацій” ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.
 3. Ilchenko M., Zhivkov A., Akopian P., Galickiy I., Sobko T. Attenuation poles in band-pass filters with even end odd modes. XIV Міжнародна науково-
  технічна конференція “Перспективи телекомунікацій” ПТ-2020: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.
 4. Ilchenko M., Zhivkov A. (2019) Bridge Equivalent Circuits for Microwave Filters and Fano Resonance. In: Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, vol 560, pp. 278-298.
 5. А.P. Zhivkov, K.O.Shevtsov, R.V. Kamarali, A.T. Orlov. (2019) Fano resonance and metamaterial cells equivalent circuits. IEEE International conference of information-telecommunication technologies and radio electronics (UkrMico`2019)
 6. M. Kopaniev, O. Rybak, A. Zhivkov.  (2019) Sensors Wireless Communication For Working Conditions Monitoring Based On LoRaWAN Protocol. IEEE International conference of information-telecommunication technologies and radio electronics (UkrMico`2019)
 7. Zhivkov A. P., Sobko T.A., Akoian P. G., Galickiy І. І. The modelling of the group delay in metamaterial cells. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Комлексне забезпеченння якості технологічних процесів та систем», травень, 2019.
 8. А.P. Zhivkov et al. Phase frequency characteristics of metamaterial cells. Сборник материалов Международной научно-технической конференции «перспективы телекоммуникаций», May. 2019.
 9. Живков A.П., Романов А.И., Камарали Р.В., Сайченко И.О., Лутчак А.В. Резонанс Фано в микроволновых фильтрах с параллельными каналами прередачи энергии. Сборник материалов Международной научно-технической конференции «Перспективы телекоммуникаций», May. 2019.
 10.  Гайко Г.І., Живков О.П., Камаралі Р.В., Пига Л.М. Резонатор Гельмгольца і резонанс Фано в процесах нафтогазовидобування //  II Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики». – Київ, 2019.
 11. Ilchenko M.E., Zhivkov A.P., Kamarali R.V., Saychenko I.O., Shevtsov K.O. Normal and partial oscillations in the microwave filters with mutually
  frustrated on frequency resonators. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 03-05 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя, с. 227-228.
 12. Zhivkov A., Zazerin A., Shevtsov K., Krylach O. Bandpass microwave filters on the
  basis of material cells. XII Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій” ПТ-2018: Збірник матеріалів конференції.
  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
 13. Ilchenko M., Zhivkov A. (2018). Microwave Filters Based on the Structures with Resonators in Parallel Channels as Metamaterial Cells. Naukovi Visti NTUU KPI, (6), pp. 7-21.
 14. Ilchenko M., Zhivkov A., Zazerin A. Metamaterial Cells Equivalent Circuit, Degenerated Oscillation and Electromagnetically Induced Transparency IEEE International conference of information-telecommunication technologies and radio electronics (UkrMico`2018)/Materials of scientific and technical conference. – Kyiv: Igor Sikorsky Polytechnic Institute, 2018
 15. А.П. Живков, М.Е. Ильченко. Вырожденные колебания в ячейках метаматериалов. XI Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми
  телекомунікацій” ПТ-2017: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.
 16. Ilchenko M., Zhivkov A. Degeneration areas of oscillations in metamaterial cells in Int. Conf. Inf. Telecommun. Technol. Radio Electron. UkrMiCo (2017), pp. 1–4.
 17. А.П. Живков, М.Ю. Ильченко. Инверсия мод колебаний в ячейках метаматериалов. Десята міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій”, Київ, 19–22 квітня 2016 року
 18. А.П. Живков, Р.Ю. Студенюк. Метаматериалы и связанные с ними процессы. Десята міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій”, Київ, 19–22 квітня 2016 року
 19. А.П. Живков, М.Ю. Ильченко. Свойства метаматериалов в терминологии колебаний. 2016 IEEE International conference of information-telecommunication technologies and radio electronics (UkrMico`2016)/Materials of scientific and technical conference. – Kyiv: Igor Sikorsky Polytechnic Institute, 2016. – 529 p.
 20. О.П. Живков, М. Бабенко, П. Бакмаев, А. Павлусь, Р. Свистун. Spectrum Investigation of the Helmholtz Cavity Oscillations – the Atom of Acoustic Metamaterials. Математика в сучасному технічному університеті
  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2016
 21. Ильченко М.Е., Живков А.П., Орлов А.Т.  Фильтры на базе резонаторов с близкими по частоте модами как ячейки метаматериалов.  // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2016. –  № 1 (104). – С. 7–15.
 22. Ильченко М.Е., Живков А.П. Обобщенный подход к анализу и проектированию полосовых фильтров СВЧ на взаимно расстроенных резонаторах // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – № 5 (103). – С. 7–14.
 23. Zhivkov A. P., Flaks M. L. «STATIC MAGNETIC FIELD AND FINE STRUCTURE CONSTANT IN ELECTRODYNAMICS», in Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, Kиїв, 14-15 травня 2015 року.
 24. Zhivkov, A. Frolov,   “The mysterious number 137 of QED and modern day means of information security”, in Третя міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека України», Kiev, 2015.
 25. Zhivkov, E. Machusky and A. Frolov, “On some numerical properties of the fine structure constant,” in Третя міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 25-26 грудня 2014.
 26. Ильченко М.Е. СВЧ устройства с использованием нескольких типов колебаний диэлектрических резонаторов / М.Е. Ильченко, А.П. Живков // Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника. – 1989. – Т. 32, № 5. – С. 56–59. (есть англ. версия: M. E. Il`chenko and A.P. Zhivkov ”UHF devices based on several dielectric-cavity mode types”, Izvestiya VUZ, Radioelektronika, vol. 32, No. 5, pp. 56-59, 1989).