Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

2_Василенко

Intellect

 

 

 

Олексій Дмитрович Василенко

старший викладач

Розклад викладача
Сторінка Google Scholar

Закінчив Київський технікум електроніки в грудні 1964 року, диплом з відзнакою. Через півроку вступив до КПІ на Радіотехнічний факультет, який закінчив в лютому 1971 року.

І досі вважаю, що навчання на РТФ та одночасна праця (з 3-го курсу та до закінчення) на кафедрі того ж факультету принесли дуже багато в становленні мене як інженера.

Подальша робота на кафедрі після закінчення інституту над різними науково-технічними проектами під керівництвом Маляревського М.М. та Михацького Ю.В. привели Олексія Дмитровича на наукову ниву. Наступний етап пов’язаний із самостійною роботою в КБ “Шторм” як начальника сектора та відділу, де ті навички, що Олексій Дмитрович здобув при розв’язанні науково-технічних проблем на кафедрі РТФ, завжди допомогали йому в роботі над більш складними, але й цікавими як науковими, так і технічними задачами.

Нагороджений медаллю “Трудова слава” 2-го ступеню (2017 р.) Президентом АНУ Б.Патоном від Міжнародної академії “Золота фортуна” за наукові досягнення та плідну роботу у вихованні студентів, допомозі їм в становленні найкращими фахівцями й особистостями на теренах України.

З 2003 року – старший викладач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник директора Фізико-технічного інституту з виховної роботи. Член наукової Ради ФТІ.

Має більше 45 наукових праць, десять авторських свідоцтв, три патенти України.

Напрям наукової діяльності


  • Модернізація та розробка нових систем по виявленню та ідентифікації порушників або їх апаратури слідкування в контрольованій (що знаходиться під охороною) зоні об’єкта
  • Застосування вже існуючих систем виявлення в нових системах

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Метрологія та вимірювання
  • Технічні засоби охорони об’єктів
  • Фізичний лабораторний практикум
  • Фізика 2
  • Проектування систем технічного захисту інформації 1
  • Проектування систем технічного захисту інформації 2
  • Основи системної інженерії
  • Антени і поширення електромагнітних хвиль 

Патенти


Перелік публікацій


Науково-практичні конференції

 1. Балiцький О. А., Василенко О. Д. Обґрунтування вибору бiометричних систем ідентифiкацiї/ Матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2019. – С. 121–123.

 2. Пугач I. О., Василенко О. Д. Деякi параметри коливань вiконного скла/ Матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2019. – С. 135–136.

 3. Мазурок В. О., Василенко О. Д. Ємнiсна система детектування порушника на пiдходах до будiвель/ Матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2019. – С. 129–130.

 4. Кулько А. А., Василенко О. Д. Проблеми побудови системи вiдеоспостереження на об’єктах, що потребують високого рiвня безпеки/ Матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2019. – С. 126–128.

 5. Тучкова М.С., Василенко О.Д. Захист відкритих кімнат для переговорів від несанкціонованого відеоспостереження/ Матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 травня 2018р. м. Буча Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

 6. Черноус I. І., Василенко О.Д., Зiнченко С. А. Параметри узгодження «лiнiї витiкаючої хвилi» в системах охорони периметру/ Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2018. – С. 147-149.

 7. Дудко Д. В., Василенко О.Д. Аналiз тривалостi роботи закладного пристрою від автономного джерела живлення/ Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2018. – С. 122-123.

 8. Давидюк Б. В., Василенко О.Д., Прогонов Д. О. Ефективнiсть автоматизованої системи пошуку прихованого відео спостереження/ Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2018. – С. 119-121.

 9. Давидюк Б. В., Василенко О.Д. Ослаблення iнфрачервоного випромiнювання за рiзних погодних умов/ Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2018. – С. 116-118.

 10. Стахнюк I. В., Василенко О.Д., Зiнченко С. А. Впровадження автономних джерел живлення в засоби систем охорони/ Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2018. – С. 133-135.

 11. Дуброва Т.Г., Василенко О.Д. Ефективність автоматизованої системи пошуку прихованого відеоспостереження/ Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2018. – С. 119-122.

 12. Василенко О.Д., Ситник А.О. Особливості побудови систем виявлення порушників на пересіченій місцевості / Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 147-149.

 13. Василенко О.Д., Скочко І.О. Особливості ідентифікації об’єктів, що розташовані на великих відстанях від зчитувача / Матеріали Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 143-144.

 14. Василенко О.Д., Студенюк Р.Ю. Особливості побудови радіо хвилевої точкової системи виявлення порушника / Матеріали Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 145-146.

 15. Василенко О.Д., М.М. Майстренко. Системи виявлення та ураження малогабаритних малорухомих літальних апаратів / Матеріали Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 141-142.

 16. Василенко О.Д., Латиш Д.В. Використання ємнісної системи виявлення для охорони внутрішніх приміщень / Матеріали Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 136-138.

 17. Василенко О.Д., Власенко Я.Ю. Пасивна система виявлення тепло випромінюючих об’єктів у польових умовах / Матеріали Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 120-122.

 18. Василенко О.Д., Власенко М.Ю. Радіопроменева система охорони периметру з розширеною зоною виявлення / Матеріали Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 2017. – С. 117-119.

 19. Василенко О.Д., Студенюк Р.Ю. Радіохвильовий точковий засіб виявлення порушника з локалізацією місця порушення периметру. / Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». – 25-26 травня 2017 р. – Київ, НДЦ «Тезіс», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

 20. Василенко О.Д., Іщук О.С. Вплив типу вікна на сигнал лазерного мікрофона / Материалы XVIII Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекомуникационних системах”, 2016.

 21. Василенко О.Д., Тараненко І.Д. Принципи побудови електростатичної системи виявлення з отриманням параметра переміщення об’єкта / Материалы XVIII Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекомуникационних системах”, 2016.

 22. Василенко О.Д., Бездітний В.М. Особливості проектування систем наглядового спостереження для окремого мікрорайону / Материалы XVIII Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекомуникационних системах”, 2016.

 23. Василенко О.Д., Власенко Я.Ю. Розширення сфер застосування ПІЧ-детекторів / Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції ITSEC, 2015.

 24. Василенко О.Д., Власенко М.Ю. Особливості при проектуванні двопозиційних радіо променевих систем з перевідбиттям / Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції ITSEC, 2015.

 25. Василенко О.Д., Власенко Я.Ю. Можливість використання модернізованих ПІЧ-детекторів у якості «квазітепловізорів» / Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України», 2015.

 26. Василенко О.Д., Франовский О.А. Активные инфракрасные извещатели с функцией определения параметров движения нарушителя / Материалы XIV Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекомуникационних системах”, 2012.

 27. Буромский О., Василенко О., Мачусский Е.,  Пешков В. Периметральная охрана сейсмоакустической системы с векторными сенсорами / Материалы VIII Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекомуникационних системах”, 2005.