Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Вступ до магістратури

ЯК ВСТУПИТИ ДО МАГІСТРАТУРИ

 

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації проводить прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки  магістра за спеціальностями:

  • Магістр за спеціальністю 125 Кібербезпека, спеціалізація Системи технічного захисту інформації (денна форма навчання)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра розміщено на сайті НТУУ «КПІ».

1.Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра відповідного напряму. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.diplom-magistra-ukraina

2. Допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Більше інформації ви можете знайти на сайті Правила прийому в НТУУ “КПІ”

 


 

ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ :

1. Подають документи (заяви, копії документів про освіту, оригінали та копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

  • з 06.07 до 09.07:

– на випускову кафедру в атестаційну комісію (тільки вступники з НТУУ “КПІ” поточного року випуску з бакалаврату), оригінали документів, які дають право на пільги при зарахуванні згідно “Правил прийому до Національного технічного університету України «КПІ»”, подаються особисто в приймальну комісію.

– в приймальну комісію (особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) в НТУУ «КПІ» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі).

  • з 27.07 до 05.08 поточного року – в приймальну комісію (всі вступники).

2. Здають вступні випробування за графіком:

1 ПОТІК (з 10.07 до 15.07)

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ГРАФІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2 ПОТІК (з 06.08 до 13.08 )

 ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ГРАФІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:

  • атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 14.08 поточного року;
  • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 17.08 поточного року;
  • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 21.08 (за державним замовленням) та до 27.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Програма комплексного фахового випробування випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

 

Більше інформації ви можете знайти на сайті Правила прийому в НТУУ “КПІ”

 

facebook

twitter

google

linkedin

Facebook