Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

10_Степаненко

Intellect

 

 

 

Володимир Михайлович Степаненко 

старший викладач

Розклад викладача
Сторінка Google Scholar

Альма-матер


КПІ ім. Ігоря Сікорського

Напрям наукової діяльності


  • Малоквантові комунікації
  • НВЧ системи зв’язку
  • Квантова криптографія

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу
  • Схемотехніка пристроїв ТЗІ 3. Аналогові електронні пристрої
  • Схемотехніка пристроїв ТЗІ 4. Цифрові електронні пристрої
  • Цифрова схемотехніка
  • Основи радіоелектроніки
  • Метрологія та вимірювання

Наукові проекти


  • Договір на проведення досліджень та розробки математичних моделей та перешкод у морському багатошаровому середовищі; № договору – № STE-3-92-Д/К-16; Дата реєстрації – 25.04.2016.
  • Договір на розробку та постачання алгоритмів та програмного забезпечення виявлення морських об’єктів; № договору – № STE-3-233-Д/К-15; Дата реєстрації – 28.10.2015.

Розроблення і постановка нових лабораторних робіт


 1. Лабораторна робота: Вимірювання постійної та змінної напруги, постійного струму, електричного опору з кредитного модулю: Метрологія та вимірювання;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 2. Лабораторна робота: Вимірювання частоти та кута зсуву фаз за допомогою електронного осцилографа з кредитного модулю: Метрологія та вимірювання;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 3. Лабораторна робота: Вивчення будови та застосування аналізаторів спектру з кредитного модулю: Метрологія та вимірювання;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 4. Лабораторна робота: Знайомство с сучасними електронними вимірувальними приладами з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 3. Аналогові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 5. Лабораторна робота: Дослідження підсилювача за схемою зі спільним колектором з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 3. Аналогові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 6. Лабораторна робота: Дослідження підсилювача за схемою зі спільним емітером з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 3. Аналогові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 7. Лабораторна робота: Дослідження операційних підсилювачів з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 3. Аналогові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 8. Лабораторна робота: Дослідження логічних елементів “І”, “АБО” та “НЕ” з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 4. Цифрові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 9. Лабораторна робота: Дослідження регістрів та лічильників з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 4. Цифрові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 10. Лабораторна робота: Дослідження шифраторів та дешифраторів з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 4. Цифрові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 11. Лабораторна робота: Дослідження АЦП та ЦАП з кредитного модулю: Схемотехніка пристроїв Т3І 4. Цифрові електронні пристрої.;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 12. Лабораторна робота: Програмування мікроконтролерів cімейства Cortex stm32f103c8t6 з кредитного модулю: Цифрова схемотехніка;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 13. Лабораторна робота: Застосування програматора STM32 ST-LINK V.2 для відладки програм з кредитного модулю: Цифрова схемотехніка;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 14. Лабораторна робота: Дослідження цифрових шин I2C, SPI, Serial Wire за допомогою аналізатора Saeale Logic з кредитного модулю: Цифрова схемотехніка;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018
 15. Лабораторна робота: Програмування TFT LCD дісплея на базі мікроконтролера ili9341 з кредитного модулю: Цифрова схемотехніка;Ухвалено засіданням кафедри. Протокол № 14; дата 13.06.2018

Перелік публікацій


Науково-технічні журнали

 1. Зінченко С.А., Лісовська Л.Л., Мачуський Є.А., Степаненко В.М. QUBITCOM. Інформація та малоквантові комунікації // Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. Збірник наукових праць. Випуск 2 (22), Київ – 2012. – С. 28-32.

 Науково-практичні конференції

 1. А. В. Юхименко, В. М. Степаненко Завадостiйке кодування сигналiв цифрового телебачення/ Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції –Київ, НТУУ «КПІ». – 2020; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 2. Б. С. Дрегало, В. М. Степаненко Аналiз ризикiв iнформацiйної безпеки систем «розумний дiм»/ Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2020; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 3. П. В. Бакмаєв , В. М. Степаненко “Покращення якостi вiдеоспостереження в складних умовах освiтленостi” / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2019; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 4. О.С. Павлусь, В.М. Степаненко “Метод бiнарних дескрипторiв для трекiнгу облич” / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2019; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 5. А. А. Федоровский, В. М. Степаненко Управление передачей данных в системах беспроводного видеонаблюдения реального времени / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». -2018; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 6. В. В. Корнiєнко, В. М. Степаненко. Ефективнiсть систем захисту об’єктiв, що мають вихiд до акваторiї / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2018; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 7. Попович В.О., Степаненко В.М. Використання кореляційного методу для вирішення задачі антиколізії для систем радіочастотної ідентифікації / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2016; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 8. Синенко Д.А., Степаненко В.М. Методика підвищення завадостійкості апаратури виявлення, заснованої на автоматизованому корегуванні потужності лазерного випромінювання / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2016; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 9. Федоровский А.А., Степаненко В.М. Системы видеонаблюдения реального времени с передачей по радіоканалу / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. – Матеріали конференції – Київ, НТУУ «КПІ». – 2016; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 10. Степаненко В.М., Лазоренко Е.А. Новые возможности фазированных антенних решеток с использованием технологий MIMO / Материали 16 Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2013.
 11. Степаненко В.М., Герасимюк А.С. Использование адаптивных алгоритмов фазированных антенных решеток для борьбы с направленными помехами / Материали 16 Международной научно-практической конференцит “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2013.
 12. Зинченко С.А., Мачусский Е.А., Степаненко В.М. Применение алгоритмов упаковки шаров в пространстве для помехоустойчивого кодирования иформации / Материалы 16 Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2013.
 13. Зінченко С.А. Мачуський Є.А., Степаненко В.М. Квантова чутливість ідеального приймача / Материали 15 Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2012.
 14. Зінченко С.А. Мачуський Є.А., Степаненко В.М. Енергетика малоквантової комунікації / Материали 15 Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2012.
 15. Мачуський Є.А., Степаненко В.М. Особливості застосування приймальних антен при малоквантових комунікаціях. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информа­ционно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – С. 33.