Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

14_Медвідь

Intellect

 

 

 

Микола Омелянович Медвідь

старший викладач, к.т.н.

Розклад викладача
Сторінка Intellect

У 1975 році закінчив Радіотехнічний факультет КПІ за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури».Після закінчення КПІ працював в НДІ «Оріон» в м. Києві. Займав посади інженера, старшого інженера, провідного інженера. Закінчив аспірантуру при НДІ «Оріон» і у 1989 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1990 року по 1992 рік займав посаду старшого наукового співробітника в НДІ «Оріон». З червня 1992 року по жовтень 1992 року працював старшим науковим співробітником у КПІ, а з жовтня 1992 року по жовтень 1993 року провідним науковим співробітником Українського інституту «Науково-технічної та економічної інформації». З жовтня 1993 року до вересня 2003 року займав посади провідного наукового співробітника, головного інженера, заступника директора з питань науки в «Науково-технічному центрі інформаційних технологій та електронних комплексів» «Сузір’я».

Микола Омелянович є автором понад 20 наукових праць, у тому числі двох винаходів. Один з винаходів впроваджений в серійне виробництво спецприладів. За цей винахід Медвідь М.О. нагороджений нагрудним знаком «Изобретатель СССР».

Альма-матер


КПІ ім. Ігоря Сікорського, Радіотехнічний факультет

Напрям наукової діяльності


  • Information telecommunication systems
  • Microwave devices

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Компонентна база ТЗІ 1. Електрорадіоматеріали
  • Телекомунікаційні системи і мережі
  • Оптоволоконні комунікаційні системи
  • Схемотехніка пристроїв ТЗІ 2. Електрооптичні пристрої
  • Поля і хвилі в системах ТЗІ 2. Пристрої НВЧ

Перелік публікацій


Основні

1. Медвідь М.О., Савченко Я.В. Захищеність поляризаційно модульованих сигналів / Я.В. Савченко, М.О. Медвiдь // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 181-181.

2. Медвідь М.О., Павлюченко, О.С. Екрануючi властивостi будiвельних конструкцій офiсних приміщень / О.С. Павлюченко, М.О. Медвiдь // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 200-201.

3. Медвідь М., Довженко А. Енергетична прихованість сигналу в широкосмугових системах зв’язку. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.

4. Медвідь М., Довженко А. Дальність передачі інформації в широкосмугових системах. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.

5. Медвідь М.О., Федюшин А.Ю. Захист приміщень від витоку мовної інформації. – Материалы Международной конференции “Телекоммуникационные системы и технологии”(МКТСТ’2011). – Харьков, 2011.

6. Медвідь М.О., Федюшин А.Ю. Залежність розбірливості мовного сигналу при зміні смуги частот аналізу. – Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – Львів, 2012.

7. А. Довженко, Н. Медведь. Характеристики энергетически скрытых радиосистем передачи информации. Материалы 15 Юбилейной международной научно-практической конференции “Безопасность информации в инфориационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2012.

8. Медвідь М.О., Шандра Ю.Ю. Захищеність радіорелейних систем міліметрового діапазону. – Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” – Київ, 2012.

9. Медвідь М.О. Дальність передачі інформації в багатоканальних системах з кодовим розділенням каналів. – Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” – Київ, 2012.

10. Медвідь М.О., Солдатенко А.В. Формування структури кодів, що забезпечують підвищену цілісність інформації, що передається. – Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” – Київ, 2012.

11. Стьопіна М.О., Медвідь М.О. Захист інформаційно-телекомунікаційних систем від потужної електромагнітної атаки. – Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.  – Київ, 2010.