Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

кафедри

IX міжнародна науково-практична конференція у Запоріжжі

Запрошуємо взяти участь у IX міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», яка відбудеться 03-05 жовтня 2018 р. в м. Запоріжжі на базі Запорізького національного технічного університету.

Тематика конференції (секції)

1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та пристрої.
2. Комп’ютерні системи та мережі.
3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія.
4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві.
5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем.
6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки, метрологія.
7. Системний аналіз та управління.
8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів (модерується окремо).

 Робочі мови – українська, англійська.

 Кінцевий термін подачі заявок та тез доповідей 10 серпня 2018 року.

За матеріалами кращих доповідей, передусім англійською мовою, які не публікувалися раніше, можуть бути безкоштовно надруковані статті у науковому журналі «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (http://ric.zntu.edu.ua), що індексується у наукометричних базах та пошукових системах (Web of Science, DOAJ, DOI, CrossRef, Inspec, Google Sсholar, EBSCO).

 Детальніше: Інформаційний лист

18.04.2018