Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

кафедри

Переможець конкурсу «Молодий викладач-дослідник – 2017»

image760

 

Вітаємо доцента кафедри ФТЗЗІ Прогонова Дмитра Олександровича з перемогою

на конкурсі КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації «Молодий викладач-дослідник – 2017»!

 

Наказ ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 2-42 від 15.02.2018 р.

 

Про конкурс


Якість освітніх послуг та рівень підготовки фахівців в університеті визначається багатьма детермінантами. Однією з них є високий фаховий рівень викладачів університету. Велике значення має педагогічна майстерність викладача, його постійна участь у науково-дослідній роботі, наявність власних наукових розробок тощо. Адже саме такий викладач може забезпечити викладання на високому рівні, ознайомити студентів з останніми досягненнями науки і техніки, дати більш глибокі та ґрунтовні знання. У зв’язку з цим постає необхідність стимулювання дослідницької діяльності викладачів університету.

В конкурсі на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» (вік до 35 років включно) можуть брати участь штатні викладачі університету, які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних наукових часописах України, світу, монографіях, новаторських підручниках.

Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету на затвердження. Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу в номінаціях «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник». Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

 

Список переможців конкурсу на сайті КПІ

 

 

 

facebook

google

linkedin

21.02.2018